Veiklos kokybės įsivertinimas

Išorinis mokyklos vertinimas mokykloje vyko 2017 m. kovo 20–23 dienomis. Trumpoji vertinimo ataskaita čia...

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

(atnaujinta 2016-2017 mokslo metais 2016 m. spalio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-66, pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.V-61)

 1. Loreta Stasiūnaitė – matematikos mokytoja, darbo grupės vadovė;

 2. Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

 3. Dovilė Dambrauskaitė - soc. pedagogė;

 4. Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

 5. Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

 6. Asta Tautkienė – fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja.

 Darbo grupės veiklos koordinatorė - pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė.

Veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2017 m. čia... 

2016 m. pasirinktos veiklos srities rodiklių įsivertinimas

2. Ugdymas ir ugdymasis

2.3. Mokymo kokybė

2.4. Mokymosi kokybė

Žemiausiai įvertinta (mokinių)

Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais.

Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną.

Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis.

Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų.

Pamokos metu į užduočių atlikimą įtraukiami visi klasės mokiniai.

Geriausiai įvertinta (mokinių)

Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti.

Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų.

Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje.

Mokytojų rašomi kontrolinių darbų įvertinimai yra pelnyti.

Mokytojų rašomi namų darbų įvertinimai yra pelnyti.

Geriausiai įvertinta (tėvų)

Per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su mokytojais metu mūsų vaiko pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir pažymiais, o yra palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais.

Mokytojų mūsų vaikui rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinius, namų darbus yra pelnyti.

Mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais yra organizuojami tinkamai.

Mes gauname aiškią informaciją apie mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas.

Mokymosi metu skatinama aktyvi mūsų vaiko veikla: jis skatinamas klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. Mokyklos mokytojai jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus.

Žemiausiai įvertinta (tėvų)

Nebūna taip, kad mūsų vaikui tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą.

Nebūna taip, kad mūsų vaikui vienomis dienomis užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai mažai arba apskritai nieko.

Mūsų šeima yra supažindinama su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus užklasinė veikla).

Mūsų vaikui patinka mokytis mokykloje.

Mokytojų per pamoką pateikiamą medžiagą mūsų vaikas supranta.

Per pamokas pateikiamas užduotys mūsų vaikui nėra per sunkios.

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
975074

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 34 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Veiklos sritys Sveiki atvykę į naują svetainę Veiklos kokybės įsivertinimas