Ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021–2022 M.M.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

PUG, 1-4

2021-09-01

2022-06-09

175

5

2021-09-01

2022-06-23

185

6-10

2021-09-01

2022-06-23

185

Mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais.  

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.

antras pusmetis: 2022 m. vasario 1 d. - mokslo metų pabaiga

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Pastabos

1.

Mokslo žinių šventė

2021-09-01

2.

Ekskursija

2021-09

Trukmė atitinka dviejų dienų pamokas

3.

Kalėdinės eglutės šventė

2021-12-23

4.

Bendruomenės diena

2022-03-10

5.

Akcija ,,Darom Lietuvai“

2022-04-22

6.

Generolo J.Žemaičio 113-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Laisvės taku – 2022“

2022-05-20

7.

Ekskursija

2022 m. birželio mėn.

 Trukmė atitinka dviejų dienų pamokas
8.

Šeimos diena

2022-06-03

9.

Turizmo ir sporto diena

2022-06-10

10.

Paskutinio skambučio šventė

2022-06-23

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.


 
Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Naujienos Sveiki atvykę į naują svetainę Ugdymas