Mokyklos istorija

1867 – 2023

Mokykloslogotipas2016

 Aš dedu ant tavo delno

Vaikystės juoką trapų

Ir jaunystės svaigų taką,

Ir savų rugsėjų pjūtį,

Savo širdį lyg skambutį

Ir tyras mintis šilojų

Atnešu prie tavo kojų.

Nuo 1867 metų prasideda Šimkaičių mokyklos istorija. 1867 m. įkurta valdinė pradinė mokykla, kuri pradine (trimetė, vėliau – keturmetė) buvo iki 1949 m.

Pastatas, kuriame buvo pirmoji mokykla yra nežinomas. Žinomas tik vienas mokytojas – tai Prostokišinas Konstantinas, Javstafijaus. Jis dirbo pastate, vadinamame „carine“ mokykla, kuris po 1911 m. gaisro buvo restauruotas.

K. Prostokišinas – baltarusių bajorų kilmės mokytojas, visus dalykus dėstė rusų kalba iš rusiškų vadovėlių, turėjo didelę asmeninę biblioteką.

K. Prostokišinas dirbo Šimkaičių mokykloje iki gaisro. Jo žmona per gaisrą nuo išgąsčio buvo paralyžuota. Mokytojas išsikėlė gyventi ir dirbti į Kalnujus. Dirbo iki 1929 m.

Mokiniai rašė grifelinėse lentelėse „alupkomis“, panašiomis į mažus, plonus pieštukus. Juodame lentelės paviršiuje palikdavo baltas raides ir skaičius, kuriuos lengvai galima buvo nutrinti.

Pagal Vilniaus švietimo apygardos apskaitos duomenis 1897 m. Raseinių apskrityje buvo 30 mokyklų“ (Juozas Kapočius „Lietuvių enciklopedija“, 15 t., Bostonas). Manoma, kad viena iš jų buvo Šimkaičių valsčiaus mokykla.

 1949-1962 m. mokykla gyvavo kaip septynmetė, o 1962-1986 – aštuonmetė, 1986-1989 m. – devynmetė mokykla.

1952 – 1998 m. mokykloje dirbo 89 pedagogai. 

Ilgiausiai mokykloje (daugiau kaip 50 metų) dirbo mokytojas Petras Sirtautas. Jis yra dirbęs ir mokyklos direktoriumi (iki 1971 m.).

1952 – 1990 m. (7, 8 ir 9 klases) baigė 521 mokinys.

1990 – 2000 m. (vidurinę) baigė 90 mokinių. Išleista 10 abiturientų laidų.

Gausiausia laida buvo pirmoji (1952 m.) – 27 mokiniai.

Mokyklos vadovais, remiantis mokyklos dokumentine medžiaga, surinktais senų žmonių prisiminimais, buvo Girčys, Bečelienė. Vokiečių okupacijos metais mokyklai vadovavo Lekutienė.

Nuo 1944 m. iki 1945 m. vadovavo Jonas Sirtautas.

Nuo 1945 m. iki 1947 m. – Petras Sirtautas.

Nuo 1947 m. iki 1948 m. - Stasys Tautkus.

Nuo 1948 m. iki 1949 m. – Munius.

Nuo 1949 m. iki 1951 m. – Petras Sirtautas.

Nuo 1951 m. iki 1953 m. – Kelmickas.

Nuo 1953 m. iki 1961 m. – Antanina Gudžiūnaitė.

Nuo 1961 m. iki 1963 m. – Bronislava Šauklienė.

Nuo 1963 m. iki 1964 m. – Antanina Gudžiūnaitė.

Nuo 1964 m. iki 1967 m. - Kostas Vitkauskas

Nuo 1967 m. iki 1970 m. - Petras Sirtautas.

Nuo 1971 m. iki 2000 m. – Jadvyga Stasiūnaitienė.

Nuo 2000 m. iki 2007-02-28 - Birutė Deniginienė.

Nuo 2007-03-01 iki 2019-08-23 - Leonardas Zaksas.

1989 m. rugsėjo 1 d. – naujos priaugančios vidurinės mokyklos įkurtuvės.

Direktorė – Jadvyga Stasiūnaitienė (dirbo Šimkaičiuose nuo 1971 m.). Jos, švietimo skyriaus vedėjo A. Mažeikos, mokyklos tėvų komiteto pirmininko P. Parnarausko rūpesčiu buvo pastatyta nauja mokykla.

1989-2001 metais mokykla gyvavo kaip vidurinė, o nuo 2001/2002 m.m. tapo pagrindine mokykla.

1989/1990 m.m. – šeštieji mokyklų reformos metai. Auga humanitarinių dalykų vaidmuo. Kuriama tautinės savimonės koncepcija. 2 klasėje dar mokoma rusų kalbos.

1990 m. panaikintas prie senosios mokyklos veikęs mokinių bendrabutis.

1991/1992 m.m. įvestas etikos dalykas, tikyba – neprivaloma. Įvesta informatika. Dailė, darbai ir fizinė kultūra nevertinami balais.

1992/1993 m.m. įvesta tikyba. Galimas dalykų pasirinkimas.

1993 m. mokinių žinios vertinamos pagal standartus. Abitūros egzaminuose įvesta 10-balė sistema, bet mokiniui rašoma 5-bale. Tarpinis balas – mokinio naudai.

1993/1994 m.m. įvesti mokymosi A ir B lygiai. Prie pažymio įrašomas lygis (pvz. 5A).

1994 m. įvesta mokyklose 10-balė vertinimo sistema. Tikyba dėstoma nuo 1 klasės.

1994/1995 m.m. 1-2 kl. mokinių žinios nevertinamos pažymiais. Užsienio kalba įvedama nuo 5 klasės. Vokiečių kalba tampa pirmąja užsienio kalba. 9 klasėje laikomi egzaminai. Didelis dėmesys vaikams sunkiai gyvenančiose šeimose.

1995/1996 m.m. tikybą dėsto visose pradinėse klasėse mokytojas A. Gudavičius. 4 klasėje pradėta dėstyti vokiečių kalba (mokytoja A. Jocienė). Įvestas sveikos gyvensenos kursas. Mokinių elgesys nevertinamas pažymiais. Įvesta mišri (penkiadienė ir šešiasienė) mokymo sistema. 12 klasėje yra pasirenkamieji egzaminų dalykai.

1996/1997 m.m. galima buvo kelti į kitą klasę su nepatenkinamais 1-3 balais ir neatestuotus, tik su jais reikėjo dirbti pagal atskirą programą. 12 klasėje neliko pasirenkamųjų egzaminų blokų, pasirenkamas tik egzamino lygis.

1997/1998 m.m. atėjo į mokyklą fizikos – astronomijos specialistė Asta Tautkienė.

1998/1999 m.m. pradėtas įgyvendinti dešimtmetis mokymas. Devintokai nelaikė baigiamųjų egzaminų.

1999/2000 m.m. egzaminuose naujovė – sudaromos dvi komisijos: vykdytojai ir vertintojai.

 Nuo 2000 m. mokykloje dėstoma anglų kalba. Iki tol buvo dėstomos dvi užsienio kalbos: rusų ir vokiečių.

2000 m. su mokykla atsisveikino ilgametė mokyklos direktorė Jadvyga Stasiūnaitienė, mokytojai Albinas ir Ivalda Gudavičiai.

Į Amžinybę išėję yra puikūs mokytojai: Vitalis Šauklys, Bronius Bakutis, Kazimieras Grigas, Birutė Tamašauskienė, Eugenija Klimaitienė, Nijolė Pempienė, mokyklos direktorius Kostas Vitkauskas, direktorė Jadvyga Stasiūnaitienė.

Netekome ir savo mokinių: laivo kapitono Edmundo Mockaus, filosofo Alfredo Tytmono, kultūros darbuotojo Eugenijaus Frejaus, pedagogės Antaninos Naujokaitės – Kleinienės.

2001 m. išleista paskutinė dvyliktokų laida., 2002 m. – pirmoji dešimtokų laida (11 moksleivių).

2002 m. birželio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 390 prie Šimkaičių pagrindinės mokyklos prijungtas Šimkaičių vaikų lopšelis – darželis „Saulytė“.

2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T2-49 prie Šimkaičių pagrindinės mokyklos prijungta Paulių pradinė mokykla.

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 dienos prijungta Stakių pagrindinė mokykla ir suformuotas Stakių skyrius.

2007 m. spalio 25 d. Jurbarko rajono tarybos sprendimu Nr.T2-321 mokyklai suteiktas Jono Žemaičio vardas.

2007 m. lapkričio 24 dieną mokykla iškilmingai paminėjo mokyklos 140 metų jubiliejų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimas Nr.T2-86 „Dėl Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ įpareigoja pertvarkyti mokyklos vidaus struktūrą. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Paulių skyrius ir nutrauktas jame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymas bei nutrauktas Stakių skyriuje pagrindinio ugdymo programos vykdymas.

2010 m. kovo 25 dienos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2010 m. liepos 1 d. yra uždarytas Stakių skyrius ir nutrauktas jame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymas.

 

2016-2017 m.m. mokykloje (kartu su ikimokykline bei priešmokyklinėmis grupėmis) dirba 32 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 5 buvę šios mokyklos mokiniai. Tai Loreta Stasiūnaitė, Reda Mažeikaitė – Kardokienė, Ingrida Birbalaitė – Parnarauskienė, Rytis Mileris, Renata Šveistytė – Girdzijauskienė. 30 pedagoginių darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Iš 32 dirbančių pedagoginių darbuotojų – 1 turi metodininko vardą, 8 – mokytojo (auklėtojo), 18 – vyr. mokytojų (auklėtojų) vardus.


Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
975048

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 29 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Mokyklos istorija