8 klases baigė

8 KLASES BAIGUSIŲJŲ LAIDOS

8 klases baigė 25 laidos

1986 METŲ LAIDA (25 laida)

1986(2)

1986

1. Irena Džiaugytė

2. Saulius Gališauskas

3. Rūta Girdžijauskaitė

4. Reda Macijauskaitė

5. Danutė Pavydytė

6. Nerijus Simonavičius

7. Rolandas Šveikauskas

Klasės auklėtojas Albinas Gudavičius

1985 METŲ LAIDA (24 laida)

1985

1. Kęstutis Andriukaitis

2. Robertas Girdžijauskas

3. Jolanta Jucikaitė

4. Gediminas Klimaitis

5. Jūratė Mačiulaitytė

6. Daiva Malakauskaitė

7. Jūratė Mašiotaitė

8. Regina Mickytė

9. Kristina Minialgaitė

10. Rytis Mileris

11. Liverdas Simonavičius

12. Rasa Vaitkevičiutė

13. Juozas Markauskas (laikė egzaminus iš konsultacinio punkto)

Klasės auklėtoja Ivalda Gudavičienė

1984 METŲ LAIDA (23 laida)

1984

1984(2)

1. Jonas Bakutis

2. Kęstutis Jurkus

3. Arvydas Kasputis

4. Raimondas Kasputis

5. Svajūnas Klimas

6. Daiva Osteikaitė

7. Sigutė Petraitytė

8. Egidijus Petryla

9. Gaivutė Petrylaitė

10. Rimvydas Saldukas

11. Marytė Survilaitė

12. Aušra Tverkutė

13. Rasa Vaznytė

14. Rita Zizaitė

Klasės auklėtoja Dalia Aurelija Milerienė

1983 METŲ LAIDA (22 laida)

1983

1. Vidas Bagdonas

2. Jolanta Grigalavičiūtė

3. Juozas Juškys

4. Rimantas Klimaitis

5. Ramūnas Mačiulaitis

6. Violeta Malakauskaitė

7. Skaidra Vaitkevičiutė

8. Vidas Valuckas

9. Birutė Valuckytė

10. Mečislovas Zaksas

Klasės auklėtoja Bronislava Šauklienė

1982 METŲ LAIDA (21 laida)

1982

1. Mečislovas Bakutis

2. Violeta Gališauskaitė

3. Janina Gudavičiūtė

4. Arvydas Jasaitis

5. Gedas Jasaitis

6. Aušra Kasputytė

7. Reda Mažeikaitė

8. Laimutė Mykolaitytė

9. Remigijus Petryla

10. Virginijus Petryla

11. Laimutė Šiaulytė

12. Jolanta Širmonaitė

13. Vaidas Vaičiukynas

14. Vidas Vileikis

15. Algimantas Zaksas

16. Alius Zizas

Klasės auklėtojas Jonas Mileris

1981 METŲ LAIDA (20 laida)

1981

1. Lina Butkutė

2. Robertas Dubinskas

3. Arvydas Galbuogis

4. Žydrūnas Girdžijauskas

5. Vita Gudaitytė

6. Rimantas Jasaitis

7. Rolandas Kašinskas

8. Ramutė Melekauskaitė

9. Virginija Stašaitytė

10. Šviesuolė Staškutė

11. Stasys Širmonaitis

12. Robertas Šiugžda

13. Kęstutis Totilas

14. Jonas Ziza

15. Audronis Žemaitaitis

Klasės auklėtojas Petras Sirtautas

1980 METŲ LAIDA (19 laida)

1980

1. Vytautas Babonas

2. Česlovas Bagdonas

3. Gintaras Bičiulaitis

4. Valdas Butkus

5. Ričardas Grigaitis

6. Vilma Grigalavičiūtė

7. Rita Jasaitytė

8. Virgilijus Jocius

9. Laimutė Klimaitytė

10. Laima Rehimavičiūtė

11. Rima Tverkutė

Klasės auklėtoja Ivalda Gudavičienė

1979 METŲ LAIDA (18 laida)

1979

1. Žydrūnas Ambrulaitis

2. Dalia Bakutytė

3. Antanas Džiaugys

4. Kleopas Džiaugys

5. Apolinaras Jasaitis

6. Irutė Klimaitytė

7. Nijolė Kucinaitė

8. Algirdas Mikutavičius

9. Gražvydas Mileris

10. Violeta Spirgytė

11. Gintaras Stasiūnaitis

12. Rimantas Zaksas

13. Kęstutis Ziza

Klasės auklėtoja Dalia Aurelija Milerienė

1978 METŲ LAIDA (17 laida)

1978

1. Sigutė Andriulaitytė

2. Vidas Bakšys

3. Kęstutis Majauskas

4. Ramutė Remeikytė

5. Mindaugas Stašaitis

6. Loreta Šiaulytė

7. Dalia Totilaitė

8. Rimantas Ziza

9. Dalia Žabarauskaitė

Klasės auklėtoja Bronislava Šauklienė

1977 METŲ LAIDA (16 laida)

1977

1. Rimas Bakšys

2. Kęstutis Bičiulaitis

3. Petras Gailiūnas

4. Nijolė Gudaitytė

5. Vidmantas Gudelis

6. Rasa Gudmonaitė

7. Arūnas Jasaitis

8. Arūnas Izokaitis

9. Argytas Kuraitis

10. Birutė Majauskaitė

11. Bronislava Petraitytė

12. Rimantas Petryla

13. Loreta Stasiūnaitė

14. Antanas Survilas

15. Rimantas Survila

16. Elena Žabarauskaitė

17. Zigmas Žabarauskas

Klasės auklėtojas Jonas Mileris

1976 METŲ LAIDA (15 laida)

1. Albinas Birgiolas

2. Gintaras Butkus

3. Gintautas Butkus

4. Albinas Danusas

5. Mindaugas Jasaitis

6. Kęstutis Klimaitis

7. Romas Kuraitis

8. Juozas Petkus

9. Kastytis Stankaitis

10. Danguolė Zaksaitė

11. Irena Zizaitė

Klasės auklėtojas Petras Sirtautas

1975 METŲ LAIDA (14 laida)

1975

1975 m. paskutinis skambutis.

Išleidžiamieji aštuntokai ir juos išleidžiantys septintokai su auklėtojais

1. Kęstutis Andriulaitis

2. Antanas Butkus

3. Violeta Butkutė

4. Kęstutis Didjurgis

5. Povilas Džiaugys

6. Rimantas Galbuogis

7. Adelė Gudaitytė

8. Petronėlė Gudaitytė

9. Zitas Jasaitis

10. Gražina Jokubaitytė

11. Kęstutis Kasčiukaitis

12. Leonas Majauskas

13. Bronė Mozurkaitė

14. Birutė Totilaitė

15. Birutė Klimaitytė

16. Povilas Urbonavičius

17. Daiva Vaičiukynaitė

Klasės auklėtojas Vitalis Šauklys

1974 METŲ LAIDA (13 laida)

1974

1. Gediminas Bakutis

2. Edvardas Bičiulaitis

3. Irena Dukštaitė

4. Jadvyga Džiaugytė

5. Rima Gailiūnaitė

6. Vitalija Gailiūnaitė

7. Regina Kuraitytė

8. Albinas Lekavičius

9. Gintas Lekečinskas

10. Antanas Mačiulis

11. Birutė Mencaitė

12. Aldona Mickūnaitė

13. Vincas Mikutas

14. Stanislovas Mileris

15. Kastytis Mockus

16. Jonas Norkus

17. Alvydas Skudinskas

18. Jūratė Stankaitytė

19. Vytautas Tamašauskas

20. Bronislavas Totulis

21. Danutė Mencaitė

22. Algimantas Jasaitis (išduotas Jurbarko neakivaizdinės vid. m-klos 8 klasių baigimo pažymėjimas)

23. Jonas Butkus (išduotas Jurbarko neakivaizdinės vid. m-klos 8 klasių baigimo pažymėjimas)

Klasės auklėtoja Dalia Aurelija Milerienė

1973 METŲ LAIDA (12 laida)

1973

1. Jonas Ambrulaitis

2. Birutė Dukštaitė

3. Antanas Eitutis

4. Birutė Eitutytė

5. Irena Gudaitytė

6. Juzefa Petkūnaitė

7. Vida Petraitytė

8. Gintautas Šauklys

9. Laima Šauklytė

10. Valerija Šimkutė

11. Nijolė Urbonavičiutė

Klasės auklėtoja Bronislava Šauklienė

1972 METŲ LAIDA (11 laida)

1. Eugenijus Bakšys

2. Jonas Birgiolas

3. Vytautas Gališauskas

4. Gintautas Ivaškevičius

5. Albinas Jasaitis

6. Jonas Krikščiūnas

7. Juozas Kundrotas

8. Genovaitė Mašiotaitė

9. Virginija Rudytė

10. Jonas Sapronaitis

11. Alfonsas Šimkus

12. Irena Tamašauskaitė

13. Feliksas Valinčius

14. Romutė Žiūraitytė

Klasės auklėtoja(-as)

1971 METŲ LAIDA (10 laida)

1971

1. Stanislovas Birgiolas

2. Rimantas Butkus

3. Regina Džiaugytė

4. Aleksandras Jasaitis

5. Romutis Karčiauskas

6. Vytautas Kucinas

7. Stanislava Mačiulytė

8. Danutė Menkeliūnaitė

9. Vytautas Mickūnas

10. Marytė Niauraitė

11. Aloyzas Petraitis

12. Daiva Stulgaitytė

13. Valdemaras Šauklys

14. Povilas Valuckis

15. Edmundas Urbonavičius

16. Kęstutis Zaveckas

Klasės auklėtojas Vitalis Šauklys

1970 METŲ LAIDA (9 laida)

1. Laima Bakutytė

2. Kęstutis Butkus

3. Angelė Džiaugytė

4. Salomėja Gudaitytė

5. Petras Petkevičius

6. Aloyzas Petraitis

7. Vladas Rudaitis

8. Ona Sedlauskaitė

9. Gražina Šimkutė

10. Edmundas Urbonavičius

Klasės auklėtoja(-as)

1969 METŲ LAIDA (8 laida)

1969

1. Violeta Bakutytė

2. Aldona Baltrušaitytė

3. Irena Bastytė

4. Valentas Stanislovas Gailiūnas

5. Pranas Gaudinskas

6. Adzius Jasaitis

7. Janė Jasaitytė

8. Eugenijus Jovarauskas

9. Angelė Kaščiukaitytė

10. Nijolė Mažeikaitė

11. Birutė Mickūnaitė

12. Nijolė Skirmantaitė

13. Danguolė Stašaitienė

14. Vytas Zaksas

Klasės auklėtoja(-as)

1968 METŲ LAIDA (7 laida)

1968

1. Stasys Bičiulaitis

2. Praurima Daraškaitė

3. Dalia Džiaugytė

4. Romutė Gudaitytė

5. Algimantas Gudaniecas

6. Nijolė Jokubaitytė

7. Juozas Liutkus

8. Onutė Petraitytė

9. Virginija Petraitytė

10. Antanas Zamalaitis

Klasės auklėtojas Petras Sirtautas

1967 METŲ LAIDA (6 laida)

1. Pranas Bartkus

2. Ramutė Dirmauskytė

3. Salomėja Dobilaitytė

4. Irena Frejutė

5. Ramutė Lukošiūtė

6. Genė Pociutė

7. Povilas Radavičius

8. Irena Sedlauskaitė

9. Antanas Šimkus

10. Jonas Tamašauskas

11. Stasys Tamašauskas

Klasės auklėtoja(-as)

1966 METŲ LAIDA (5 laida)

1966

1. Bronė Bakšaitytė

2. Jonas Baltrušaitis

3. Janina Baltrušaitytė

4. Petras Gudaitis

5. Kęstutis Jurkevičius

6. Algis Kaščiukaitis

7. Laima Lukošytė

8. Konstancija Slavinskaitė

9. Povilas Šimkus

10. Gintautas Tverkus

11. Birutė Zaksaitė

Klasės auklėtoja Bronislava Šauklienė

1965 METŲ LAIDA (4 laida)

1. Jonas Adomaitis

2. Nijolė Bakutytė

3. Kazytė Balčaitytė

4. Irena Baužaitė

5. Eugenijus Budrys

6. Eugenijus Frejus

7. Antanas Jonaitis

8. Stasys Mankus

9. Birutė Menkeliūnaitė

10. Juozas Pocius

11. Aldona Marija Sacevičiūtė

12. Alfonsas Striaukas

13. Vytautas Šauklys

14. Kęstutis Šimkus

15. Daliutė Šimkutė

16. Stasys Šukevičius

17. Angelė Tautkutė

18. Regina Valiuškaitė

19. Kęstutis Zaksas

Klasės auklėtoja(-as)

1964 METŲ LAIDA (3 laida)

1. Antanina Banytė

2. Modesė Banytė

3. Regina Čepliauskaitė

4. Arūnas Eugenijus Daraška

5. Emilija Daraškaitė

6. Stasys Dubinskas

7. Jonas Gudaitis

8. Jonas Ivanauskas

9. Nijolė Jonaitytė

10. Regina Kaščiukaitytė

11. Gintautas Mejus

12. Antanas Mockus

13. Feliksas Petkevičius

14. Jonas Saukas

15. Vidas Sebeckas

16. Nijolė Šimkutė

17. Gintautas Juozas Šveistys

18. Vidmantas Zaksas

Klasės auklėtoja(-as)

1963 METŲ LAIDA (2 laida)

1. Ramutė Baužaitė

2. Raimondas Budrys

3. Kristina Dubinskaitė

4. Algirdas Povilas Dubinskas

5. Algirdas Stanislovas Girdzijauskas

6. Vaidotas Ignatavičius

7. Albinas Janušaitis

8. Jovita Kauneckaitė

9. Bronius Kisielius

10. Eugenija Latvytė

11. Kęstutis Stanislovas Mankus

12. Česlova Marija Mikelaitytė

13. Jonas Mileris

14. Irena Sebeckaitė

15. Sigitas Sebeckas

16. Aldona Ona Spranaitytė

17. Jonas Šauklys

18. Jonas Rimantas Šveistys

Klasės auklėtoja(-as)

1962 METŲ LAIDA (1 laida)

1. Adelė Džiaugytė

2. Janina Džiaugytė

3. Benius Fanšteinas

4. Zita Lemenauskaitė

5. Eigitas Linkus

6. Danutė Maskolaitytė

7. Marytė Mickūnaitė

8. Edmas Petraitis

9. Rimas Pinkauskas

10. Zita Tverkutė

Klasės auklėtoja(-as)

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974989

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 32 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Mokyklos istorija Sveiki atvykę į naują svetainę Mokinių laidos Sveiki atvykę į naują svetainę Aštuntokų laidos