8 klases baigė

8 KLASES BAIGUSIŲJŲ LAIDOS

1988 METŲ LAIDA (27 laida)

1988

1. Irena Bakutytė

2. Sonata Butkutė 

3. Alvydas Gudžiūnas

4. Jolanta Išganaitytė

5. Kęstutis Jasaitis

6. Gintautas Kavaliauskas

7. Daiva Kryženauskaitė

8. Solveiga Vaičiukynaitė

9. Rolandas Vaičiulis

Klasės auklėtoja Eugenija Klimaitienė

1987 METŲ LAIDA (26 laida)

1987 perisleistuves

Per išleistuves

1987 7klasejevisi

7 klasėje (visi 16)

1987 4klaseje

4 klasėje

1. Alvydas Ambrulaitis

2. Lina Barauskaitė

3. Ramūnas Bernotas

4. Vaidas Bičiulaitis

5. Ingrida Birbalaitė

6. Rimas Deikus

7. Saulius Dubinskas

8. Stasys Jukna

9. Daiva Mažeikaitė

10. Remigijus Pavydis

11. Laisvydas Simonavičius

12. Arūnas Tamošaitis

13. Dalia Užemeckaitė

14. Jolanta Vaičiukynaitė

15. Laima Vaznytė

16. Edita Zizaitė

Klasės auklėtojas Jonas Mileris

1986 METŲ LAIDA (25 laida)

1. Irena Džiaugytė

2. Saulius Gališauskas

3. Rūta Girdžijauskaitė

4. Reda Macijauskaitė

5. Danutė Pavydytė

6. Nerijus Simonavičius

7. Rolandas Šveikauskas

Klasės auklėtoja

1985 METŲ LAIDA (24 laida)

1. K. Andriukaitis

2. R. Girdžijauskas

3. Jolanta Jucikaitė

4. G. Klimaitis

5. J. Mačiulaitytė

6. D. Malakauskaitė

7. J. Mašiotaitė

8. R. Mickytė

9. K. Minialgaitė

10. Rytis Mileris

11. L. Simonavičius

12. R. Vaitkevičiutė

Klasės auklėtoja(-as)

1984 METŲ LAIDA (23 laida)

1. Jonas Bakutis

2. Kęstutis Jurkus

3. Arvydas Kasputis

4. Raimondas Kasputis

5. Svajūnas Klimas

6. Daiva Osteikaitė

7. Sigutė Petraitytė

8. Egidijus Petryla

9. Gaivutė Petrylaitė

10. Rimvydas Saldukas

11. R. Survilaitė

12. Aušra Tverkutė

13. Rasa Vaznytė

14. Reda Zizaitė

Klasės auklėtoja(-as)

1983 METŲ LAIDA (22 laida)

 1. Vidas Bagdonas

2. Jolanta Grigalavičiūtė

3. Juozas Juškys

4. Rimantas Klimaitis

5. Ramūnas Mačiulaitis

6. Violeta Malakauskaitė

7. Birutė Valuckytė

8. Vidas Valuckas

9. Mečislovas Zaksas

10. Skaidra Vaitkevičiutė

Klasės auklėtoja(-as)

1982 METŲ LAIDA (21 laida)

1. Mečislovas Bakutis

2. Violeta Gališauskaitė

3. Janina Gudavičiūtė

4. Arvydas Jasaitis

5. Gedas Jasaitis

6. Aušra Kasputytė

7. Reda Mažeikaitė

8. Laimutė Mykolaitytė

9. Remigijus Petryla

10. Virginijus Petryla

11. Laimutė Šiaulytė

12. Jolanta Širmonaitė

13. Vaidas Vaičiukynas

14. Vidas Vileikis

15. Algimantas Zaksas

16. Alius Zizas

Klasės auklėtoja(-as)

1981 METŲ LAIDA (20 laida)

1. Lina Butkutė

2. Robertas Dubinskas

3. Arvydas Galbuogis

4. Žydrūnas Girdžijauskas

5. Vita Gudaitytė

6. Rimantas Jasaitis

7. Rolandas Kašinskas

8. Ramutė Melekauskaitė

9. Virginija Stašaitytė

10. Šviesuolė Staškutė

11. Stasys Širmonaitis

12. Robertas Šiugžda

13. Kęstutis Totilas

14. Jonas Ziza

15. Audronis Žemaitaitis

Klasės auklėtoja(-as)

1980 METŲ LAIDA (19 laida)

1. Vytautas Babonas

2. Gintaras Bičiulaitis

3. Valdas Butkus

4. Ričardas Grigaitis

5. Vilma Grigalavičiūtė

6. Rita Jasaitytė

7. Virgilijus Jocius

8. Laimutė Klimaitytė

9. Laima Rehimavičiūtė

10. Rima Tverkutė

11. Česlovas Bagdonas

Klasės auklėtoja(-as)

1979 METŲ LAIDA (18 laida)

1. Žydrūnas Ambrulaitis

2. Dalia Bakutytė

3. Antanas Džiaugys

4. Kleopas Džiaugys

5. Apolinaras Jasaitis

6. Irutė Klimaitytė

7. Nijolė Kucinaitė

8. Algirdas Mikutavičius

9. Gražvydas Mileris

10. Violeta Spirgytė

11. Gintaras Stasiūnaitis

12. Rimantas Zaksas

13. Kęstutis Ziza

Klasės auklėtoja(-as)

1978 METŲ LAIDA (17 laida)

1978

1978 m. paskutinis skambutis.

Išleidžiamieji aštuntokai ir juos išleidžiantys septintokai su auklėtojais

1. Sigutė Andriulaitytė

2. Vidas Bakšys

3. Kęstutis Majauskas

4. Ramutė Remeikytė

5. Mindaugas Stašaitis

6. Loreta Šiaulytė

7. Dalia Totilaitė

8. Rimantas Ziza

9. Dalia Žabarauskaitė

Klasės auklėtojas

1977 METŲ LAIDA (16 laida)

1. Rimas Bakšys

2. Kęstutis Bičiulaitis

3. Petras Gailiūnas

4. Nijolė Gudaitytė

5. Vidmantas Gudelis

6. Rasa Gudmonaitė

7. Arūnas Jasaitis

8. Arūnas Izokaitis

9. Argytas Kuraitis

10. Birutė Majauskaitė

11. Bronislava Petraitytė

12. Rimantas Petryla

13. Loreta Stasiūnaitė

14. Antanas Survilas

15. Rimantas Survila

16. Elena Žabarauskaitė

17. Zigmas Žabarauskas

Klasės auklėtoja(-as)

1976 METŲ LAIDA (15 laida)

1. Albinas Birgiolas

2. Gintaras Butkus

3. Gintautas Butkus

4. Albinas Danusas

5. Mindaugas Jasaitis

6. Kęstutis Klimaitis

7. Romas Kuraitis

8. Juozas Petkus

9. Kastytis Stankaitis

10. Danguolė Zaksaitė

11. Irena Zizaitė

Klasės auklėtoja(-as)

1975 METŲ LAIDA (14 laida)

1. Kęstutis Andriulaitis

2. Antanas Butkus

3. Violeta Butkutė

4. Kęstutis Didjurgis

5. Povilas Džiaugys

6. Rimantas Galbuogis

7. Adelė Gudaitytė

8. Petronėlė Gudaitytė

9. Zitas Jasaitis

10. Gražina Jokubaitytė

11. Kęstutis Kasčiukaitis

12. Leonas Majauskas

13. Bronė Mozurkaitė

14. Birutė Totilaitė

15. Birutė Klimaitytė

16. Povilas Urbonavičius

17. Daiva Vaičiukynaitė

Klasės auklėtoja(-as)

1974 METŲ LAIDA (13 laida)

1. Gediminas Bakutis

2. Edvardas Bičiulaitis

3. Irena Dukštaitė

4. Jadvyga Džiaugytė

5. Rima Gailiūnaitė

6. Vitalija Gailiūnaitė

7. Regina Kuraitytė

8. Albinas Lekavičius

9. Gintas Lekečinskas

10. Antanas Mačiulis

11. Birutė Mencaitė

12. Aldona Mickūnaitė

13. Vincas Mikutas

14. Stanislovas Mileris

15. Kastytis Mockus

16. Jonas Norkus

17. Alvydas Skudinskas

18. Jūratė Stankaitytė

19. Vytautas Tamašauskas

20. Bronislavas Totulis

21. Danutė Mencaitė

22. Algimantas Jasaitis (išduotas Jurbarko neakivaizdinės vid. m-klos 8 klasių baigimo pažymėjimas)

23. Jonas Butkus (išduotas Jurbarko neakivaizdinės vid. m-klos 8 klasių baigimo pažymėjimas)

Klasės auklėtoja(-as)

1973 METŲ LAIDA (12 laida)

1. Jonas Ambrulaitis

2. Birutė Dukštaitė

3. Antanas Eitutis

4. Birutė Eitutytė

5. Irena Gudaitytė

6. Vida Petraitytė

7. Gintas Šauklys

8. Laimutė Šauklytė

9. Valerija Šimkutė

10. Nijolė Urbonavičiutė

11. Juzefa Petkūnaitė

Klasės auklėtoja(-as)

1972 METŲ LAIDA (11 laida)

1. Jonas Krikščiūnas

2. Feliksas Valinčius

3. Gintautas Ivaškevičius

4. Albinas Jasaitis

5. Irena Tamašauskaitė

6. Jonas Birgiolas

7. Alfonsas Šimkus

8. Eugenijus Bakšys

9. Juozas Kundrotas

10. Vytautas Gališauskas

11. Romutė Žiūraitytė

12. Genovaitė Mašiotaitė

13. Virginija Rudytė

14. Jonas Sapronaitis

Klasės auklėtoja(-as)

1971 METŲ LAIDA (10 laida)

1. Stanislovas Birgiolas

2. Rimantas Butkus

3. Regina Džiaugytė

4. Aleksandras Jasaitis

5. Romutis Karčiauskas

6. Vytautas Kucinas

7. Stanislava Mačiulytė

8. Danutė Menkeliūnaitė

9. Vytautas Mickūnas

10. Kęstutis Zaveckas

11. Marytė Niauraitė

12. Daiva Stulgaitytė

13. Valdemaras Šauklys

14. Povilas Valuckis

Klasės auklėtoja(-as)

1970 METŲ LAIDA (9 laida)

1. Laima Bakutytė

2. Kęstutis Butkus

3. Angelė Džiaugytė

4. Salomėja Gudaitytė

5. Petras Petkevičius

6. Aloyzas Petraitis

7. Vladas Rudaitis

8. Ona Sedlauskaitė

9. Gražina Šimkutė

10. Edmundas Urbonavičius

Klasės auklėtoja(-as)

1969 METŲ LAIDA (8 laida)

1. Birutė Mickūnaitė

2. Nijolė Mažeikaitė

3. Angelė Kaščiukaitytė

4. Janė Jasaitytė

5. Adzius Jasaitis

6. Pranas Gaudinskas

7. Irena Bastytė

8. Aldona Baltrušaitytė

9. Valentas Stanislovas Gailiūnas

10. Danguolė Stašaitienė

11. Violeta Bakutytė

12. Eugenijus Jovarauskas

13. Vytas Zaksas

14. Nijolė Skirmantaitė

Klasės auklėtoja(-as)

1968 METŲ LAIDA (7 laida)

1. Stasys Bičiulaitis

2. P.(?) Daraikaitė

3. Dalia Džiaugytė

4. Romutė Gudaitytė

5. Nijolė Jokubaitytė

6. Ona Petraitytė

7. Virginija Petraitytė

8. Antanas Zamalaitis

9. Algimantas Gudanicas

10. Juozas Liutkus

Klasės auklėtoja(-as)

1967 METŲ LAIDA (6 laida)

1. Genė Pociutė

2. Antanas Šimkus

3. Irena Frejutė

4. Povilas Radavičius

5. Saliomėja Dobilaitytė

6. Ramutė Dirmauskytė

7. Ramutė Lukošiutė

8. Irena Sedlauskaitė

9. Pranas Bartkus

10. Jonas Tamašauskas

11. Stasys Tamašauskas

Klasės auklėtoja(-as)

1966 METŲ LAIDA (5 laida)

1. Konstancija Slavinskaitė

2. Laimutė Lukošytė (?)

3. Kęstutis Jurkevičius

4. Janina Baltrušaitytė

5. Bronė Bakšaitytė

6. Gintautas Tverkus

7. Birutė Zaksaitė

8. Povilas Šimkus

9. Jonas Baltrušaitis

10. Algis Kaščiukaitis

Klasės auklėtoja Bronislava Šauklienė

1965 METŲ LAIDA (4 laida)

1. Daliutė Šimkutė

2. Birutė Menkeliūnaitė

3. Eugenijus Budrys

4. Eugenijus Frejus

5. Stasys Mankus

6. Nijolė Bakutytė

7. Regina Valiūškaitė

8. Kęstutis Šimkus

9. Juozas Pocius

10. Angelė Tautkutė

11. Kęstutis Zaksas

12. Kazė Balčaitytė

13. Aldona Marija Sacevičiutė

14. Vytautas Šauklys

15. Irena Baužaitė

16. Stasys Šukevičius

17. Alfonsas Striaukas

18. Antanas Jonaitis

19. Jonas Adomaitis

Klasės auklėtoja(-as)

1964 METŲ LAIDA (3 laida)

1. Antanina Banytė

2. Eladesė (?) Banytė

3. Arūnas Eugenijus Danaika

4. Emilija Danaikaitė

5. Stasys Dubinskas

6. Jonas Ivanauskas

7. Nijolė Jonaitytė

8. Regina Kaščiukaitytė

9. Gintautas Frėjus (?)

10. Antanas Mockus

11. Feliksas Petkevičius

12. Gintautas Juozas Šveistys

13. Vidukas (?) Sebeckas

14. Regina Čepliauskaitė

15. Vidminas Zaksas

16. Nijolė Šimkutė

17. Jonas Laukas (?)

18. Jonas Gudaitis

Klasės auklėtoja(-as)

1963 METŲ LAIDA (2 laida)

1. Raimondas Budrys

2. Ramutė Baužaitė

3. Jonas Šauklys

4. Albinas Janušaitis

5. Jonas Mileris

6. Kristina Dubinskaitė

7. Jovita Kauneckaitė

8. Eugenija Latvytė

9. Irena Sebeckaitė

10. Aldona Ona Spranaitytė

11. Kęstutis Stanislovas Mankus

12. Česlova Marija Mikelaitytė

13. Algirdas Povilas Dubinskas

14. Algirdas Stanislovas Girdzijauskas

15. Bronius Kisielius

16. Jonas Rimantas Šveistys

17. Sigitas Sebeckas

Klasės auklėtoja(-as)

1962 METŲ LAIDA (1 laida?)

1. Nėra???

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Klasės auklėtoja(-as)

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
280791

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 60 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Mokyklos istorija Sveiki atvykę į naują svetainę Mokinių laidos Sveiki atvykę į naują svetainę Aštuntokų laidos