Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2021 m. rugsėjo 6 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-72 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas, komisijos pirmininkės pavaduotojas;

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Gedutė Pocienė – vokiečių kalbos ir istorijos vyresnioji mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švilpienė - soc. ir spec. pedagogė;

Asta Tautkienė - fizikos vyr. mokytoja.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2019–2020 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2018–2019 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2017–2018 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2016–2017 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2015–2016 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2014–2015 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2013–2014 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2012–2013 M.M. čia...

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS čia...

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS IR TVARKA čia... 

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Vaiko gerovės komisija