Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-08-01) čia...

Nuo 2017-07-01 perkančioji organizacija / perkantysis subjektas savo tinklapyje (pirkėjo profilyje) nebeprivalo viešinti informacijos apie pirkimus, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį (bet galimybė išlieka)

Mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas čia...

Reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano forma (Aprašo 1 priedas) čia...

Paraiškos forma (Aprašo 2 priedas) čia...

Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formos (Aprašo 3 ir 4 priedai) čia...

Atliktų pirkimų registracijos žurnalo forma (Aprašo 5 priedas) čia...

Mažos vertės viešojo pirkimo tiekėjų apklausos pažymos forma (Aprašo 6 priedas) čia...

Mokyklos viešojo pirkimo komisija

(iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-13)

1. Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

2. Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

3. Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams čia... 

2017 metų viešųjų pirkimų suvestinė čia...

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
975049

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 31 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Administracinė informacija Sveiki atvykę į naują svetainę Viešieji pirkimai