Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-01-01) čia...

Supaprastintos mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės (įsakymas, taisyklės su priedais) čia...

Supaprastintos mokyklos viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai čia...

Mokyklos viešojo pirkimo komisija

(iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-13)

1. Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

2. Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

3. Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams čia... 

2017 metų viešųjų pirkimų suvestinė čia...

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Administracinė informacija Sveiki atvykę į naują svetainę Viešieji pirkimai