Logopedė

Nuo 2009 m. spalio 1 dienos mokykloje dirba logopedas 0.25 etatu.

Logopedinę pagalbą mokykloje teikia logopedė RŪTA IZOKAITIENĖ.

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laiko grafikas 2022–2023 m. m.: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

Laisva diena 

-

Antradienis

14.00-17.00 

-

Trečiadienis

Laisva diena 

-

Ketvirtadienis

Laisva diena 

-

Penktadienis

10.00-12.45 

-

Mokyklos logopedo funkcijos:

1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai;

3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;

5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

11. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;

12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;

13. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą poţiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

14. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su logopedo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas čia...

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974758

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Logopedė