Specialioji pedagogė

Nuo 2009 m. spalio 1 dienos mokykloje dirba specialusis pedagogas 0.5 etatu.

Specialiąją pedagoginę pagalbą mokykloje teikia specialioji pedagogė RŪTA IZOKAITIENĖ.

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laiko grafikas 2022–2023 m. m.: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

Laisva diena 

-

Antradienis

7.45-12.45, 13.15-14.00 

12.45-13.15

Trečiadienis

Laisva diena 

-

Ketvirtadienis

Laisva diena 

-

Penktadienis

7.45-10.00, 13.15-16.45 

12.45-13.15

Mokyklos specialiojo pedagogo funkcijos:

1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;

2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uţdavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

3. rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą;

4. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5. pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas;

6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

9. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;

10. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

11. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą poţiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

12. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas čia...

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974781

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 23 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialioji pedagogė