Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo etatas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, ugdomais bendrojo lavinimo klasėse mokykloje įsteigtas nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

Mokytojo padėjėjomis 2022–2023 m. m. dirba:

SOLVITA GALVANAUSKIENĖ

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   

ADOLFINA MOCKEVIČIENĖ

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

GRAŽINA TUTORAITIENĖ

El. paštas grazinatutoraitiene@gmail.com

ONA KIRTIKLYTĖ

El. paštas

ROMUTĖ TVARIJONIENĖ (dirba darželyje)

El. paštas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas - padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje. 

Mokytojo padėjėja bendradarbiauja su pradinio ugdymo ir dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, mokyklos administracija, mokinių tėvais. Numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Pagrindinė darbo forma yra individualus ar grupinis užsiėmimas.

Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas pusmečiui. Jis nuolat koreguojamas.

Pagrindinės Mokytojo padėjėjo funkcijos:

1. Padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu.

2. Padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

3. Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

4. Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi.

5. Padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą.

6. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.

7. Konsultacijų metu po pamokų, padeda pakartoti mokiniui dienos mokymosi medžiagą, pasitikrinti įgytus gebėjimus, pasiruošti pamokoms.

8. Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

8.1. padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

8.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

Mokytojo padėjėjo teisės ir pareigos

Teisės:

1. Padėjėjas turi teisę susipažinti su mokyklos dokumentacija apie vaikus ir jų grupes.

2. Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų metodinėje veikloje.

3. Gauti informaciją iš pradinio ugdymo, dalykų mokytojų, klasių vadovų apie vaiką, jo gebėjimą, pažangą.

4. Dalyvauti posėdžiuose, diskusijose, kai kalbama apie vaikų problemas.

5. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kursuose, seminaruose.

Pareigos:

6. Padėti spec. poreikių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.

7. Teikti informaciją vaikų, su kuriais dirbama, tėvams.

8. Informuoti mokytojus apie mokinių pasiekimus.

9. Taikyti humanizmo, bendravimo psichologijos principus.

10. Atsakyti už mokinio saugumą tuo metu, kai su juo dirbama.

11. Mokytojo padėjėjas dirba kabinete, kuriame vyksta klasei, kurioje mokosi pagalbą gaunantis mokinys, išimtinais atvejais - atskirame kabinete.

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974789

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 26 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Mokytojo padėjėjas