Ugdymo planas

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų planai