Šimkaičių mokyklos 150-mečio šventė (11-18)

Buvę mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti dirbusieji ir tebedirbantys mūsų mokykloje, garbingi svečiai lapkričio 18 dieną susirinko į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinę mokyklą atšvęsti Šimkaičių mokyklos 150 metų jubiliejų. Šventinė diena prasidėjo Šv. Mišiomis Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Kunigas Egidijus Periokas aukojo Šv. Mišias už gyvus ir mirusius mokyklos mokinius, mokinius ir kitus darbuotojus. Joms pasibaigus, visi skubėjo į kapus uždegti žvakutes ant mirusių klasės draugų, mokytojų kapų.

Po pietų mokyklos sporto salėje prasidėjo iškilmingas šventinis minėjimas, į kurį sugužėjo buvę ir esami mokyklos mokiniai, mokytojai, darbuotojai, svečiai iš Jurbarko rajono savivaldybės, Raudonės ir Vadžgirio pagrindinių mokyklų, Šimkaičių seniūnijos ir kiti svečiai. Dalyvavo 87 buvę mokiniai, buvę mokytojai, tarp kurių Vytautas Šulskis, Ivalda Gudavičienė, Jonas Mileris, Dalia Aurelija Milerienė, Birutė Deniginienė, Danutė Zaksienė. Su jubiliejumi pasveikinti atvyko Seimo nario Ričardo Juškos padėjėja Liudmila Norkaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės  meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys, skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė, Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas, Šimkaičių seniūnijos seniūnė Elena Šileikienė, Šimkaičių miestelio bendruomenės pirmininkas Robertas Šiugžda.

Iškilmingas minėjimas, kurį vedė dešimtokai Ugnė ir Dovydas prasidėjo mokyklos direktoriaus sveikinimu. Direktorius supažindino su mokyklos 150 metų  istorija, išskirdamas pagrindinius mokyklos keitimosi etapus, kai kurias asmenybes.

Visus sveikino mokyklos mokiniai ir buvusios mokinės, Eržvilko kultūros centro Šimkaičių skyriaus moterų ansamblis „Gija“ (meno vadovas Arūnas Bauža), kuris dovanojo tokias dainas kaip  „Paskutinis skambutis“, „Truputį laimės“, „Papartėlė“, „Praeity“, „Prisėdai šalia“. Nuostabią dainą „Gerumo sparnai“ atliko 8 klasės mokinė Toma Butkutė (muzikos mokytoja Reda Kardokienė). „Šokolado“ šokiu linksmino trečios klasės mokiniai, šokį „Dance“ atliko vyresnių klasių šokių būrelio nariai, vadovaujami Ievos Janauskaitės. Meninę programą užbaigė ir linkėjimams pritarė mokinių atliekama daina „Aukštumos“ (muzikos vadovė Reda Kardokienė).

Po pasirodymų žodis buvo suteiktas svečiams, kurie ne tik sveikino su įspūdingu jubiliejumi, bet ir teikė dovanas bei padėkos raštus. Seimo nario Ričardo Juškos padėjėja Liudmila Norkaitienė perskaitė Seimo nario sveikinimą, padovanojo mokyklai įrėmintą Tautišką giesmę ir įteikė Padėkos raštus: matematikos mokytojai Loretai Stasiūnaitei, pradinių klasių mokytojoms Jūratei Bladaitienei ir Audronei Klimaitienei bei ilgamečiams mokyklos buvusiems mokytojams Ivaldai Gudavičienei, Jonui Mileriui, Daliai Aurelijai Milerienei, Birutei Deniginienei.

Jurbarko rajono savivaldybės atstovai - Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys ir skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė Padėkos raštus už nuoširdų vadybinį darbą įteikė mokyklos direktoriui Leonardui Zaksui, mokyklos direktoriaus pavaduotojai Nijolei Jurkšaitienei. Už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms padėkota mokyklos direktoriaus pavaduotojai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Redai Kardokienei, biologijos ir chemijos mokytojai Aidai Jocienei, socialinei pedagogei Loretai Kavaliauskienei, kūno kultūros ir technologijų mokytojui Ryčiui Mileriui, mokyklos pradinių klasių mokytojai Ingridai Parnarauskienei, fizikos mokytojai Astai Tautkienei ir mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Juozapui Jociui. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius mokyklos direktoriui įteikė 150 eurų vertės savivaldybės dovanų čekį.

Šimkaičių mokyklos 150-ojo jubiliejaus proga už nuoširdų ilgametį darbą, pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, organizuojant renginius ir kitas svarbias bendruomenei veiklas mokyklos direktorius Leonardas Zaksas apdovanojo Padėkos raštais šiuos mokyklos ir darželio darbuotojus: auklėtojos padėjėją Astą Bakutienę, priešmokyklinio ugdymo pedagogę Nidą Bičiulaitienę, rūbininkę - budėtoją Rasą Jasaitienę, vyriausiąją buhalterę Birutę Kazlauskienę, raštinės vedėją Vaidą Lazdauską, auklėtojos padėjėją Eglę Semenavičienę, ikimokyklinės grupės auklėtoją Vitą Skavydienę, darželio virėją Laimutę Stankaitienę, pastatų priežiūros darbininką Antaną Tutoraitį ir valytoją Romutę Tvarijonienę.

Sveikino, linkėjo mokyklai dar ilgai gyvuoti ir dovanas dovanojo Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas, Vadžgirio pagrindinės mokyklos atstovai, Šimkaičių seniūnijos darbuotojai, Šimkaičių miestelio bendruomenės pirmininkas Robertas Šiugžda.

Po padėkų ir apdovanojimų šventę tęsė buvusių mokinių laidų prisistatymai. Kiekvienos laidos atstovai uždegė po žvakelę ir tarė keletą žodžių, šiltai prisiminė mokyklinius metus. Degti žvakeles ir dalintis prisiminimais pradėjo 1951 metais baigę mokiniai ir baigė 2017 metais mokyklinius suolus palikę mokiniai. Per šį laikotarpį išleista: 11 septynias klases baigusių mokinių laidų, 25 laidos baigė aštuonias klases, 11 laidų – devynias klases, 18 laidų – dešimt klasių. Išleista ir dešimt abiturientų laidų (1992 – 2001 metais). Daugiausiai laidų išleidusieji ir šventėje dalyvavę mokytojai Jonas Mileris, Dalia Aurelija Milerienė, Ivalda Gudavičienė buvo pagerbti buvusių mokinių be galo šiltais žodžiais, gėlėmis ir dovanomis.

Besibaigiant šventiniam minėjimui, uždegus žvakutes ant šventinio torto ir sudainavus „Ilgiausių metų“, koncertuoti atvyko grupė „Balius“ (Klarkas ir Laura). O po koncerto linksma vakaronė su buvusiais klasiokais persikėlė į Šimkaičių bendruomenės namus, kuri tęsėsi iki vidurnakčio.

Manome, kad ši jubiliejinė diena dar ilgai išliks visų širdyse.

Foto Ingridos Parnarauskienės mokyklos facebook paskyroje čia...

Simkaiciumokyklai150Sviesa

Simkaiciumokyklai150

 Jurbarko miesto ir rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ (2017 m. lapkričio 17 d. Nr.46(1146)

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Renginių aprašai ir nuotraukos Sveiki atvykę į naują svetainę Renginiai mokykloje 2017-2018 m.m. Sveiki atvykę į naują svetainę Šimkaičių mokyklos 150-mečio šventė (11-18)