Uncategorised

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Informacija apie UTA čia...

UTA KOMANDA

Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda suformuota 2022 metais.

2022 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-29 patvirtinta tokia komandos sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, komandos vadovė;

Asta Tautkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos koordinatorė;

Nariai: 

Renata Girdzijauskienė – muzikos mokytoja metodininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Gedutė Pocienė – istorijos mokytoja metodininkė, dalykininkų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švilpienė – socialinė ir specialioji pedagogė;

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

UTA planas 2022–2024 metams čia...

Tradicinis penktasis bėgimas „Laisvės taku 2012“

Tradicinis penktasis bėgimas „Laisvės taku 2012“ (ir kiti Generolo Jono Žemaičio 103-osioms gimimo metinėms bei partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienai skirti renginiai)

Jau penkti metai iš eilės, kaip gegužės mėnesio antroje pusėje Šimkaičiai sulaukia įspūdingo reginio. Šiais metais buvo pasirinkta gegužės 18 diena. Po labai lietingos ir vėsios savaitės sulaukėme ir gražaus oro, ir daugybės svečių. Atvyko daug kariškių, pokario rezistentų, partizanų, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimųjų.

Šių metų programa buvo itin gausi įvairiais renginiais, skirtais ne tik Generolo Jono Žemaičio 103-osioms gimimo metinėms paminėti, bet tuo pačiu buvo minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Renginius padėjo kartu pravesti LDK Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas.

Vėliavos įnešimu ir tautiškos giesmės giedojimu prasidėjo dienos renginiai mokyklos stadione. Renginio vedėjai Gabrielė (8 kl.) ir Mantas (9 kl.) paskelbė renginio pradžią. Į renginį atvykusias Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono, Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos, Vadžgirio, Juodaičių, Gausantiškių Antano Valaičio, Seredžiaus Stasio Šimkaus, Viešvilės pagrindinių mokyklų komandas, partizanų vado - generolo dukterėčią Aušrą Vilkienę, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotoją Kazimierą Šimkų, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Genovaitę Pocevičienę ir kitus svečius pasveikino ir priminė svarbiausius generolo Jono Žemaičio gyvenimo ir jo atminimo įprasminimo datas mokyklos direktorius Leonardas Zaksas.

Generolo Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Vilkienė padovanojo mokyklai knygą „Sibiro vaikai“ ir kompaktinį diską – filmo „Miško broliai“ kopiją. Šį filmą Jelcino laikais sukūrė Rusijos televizija ir tik vieną kartą vėlai vakare buvo parodytas per Rusijos televiziją. Per Lietuvos televizijas dar šis filmas nebuvo rodytas.

Renginio dalyvius taip pat sveikino Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus. LDK Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Algimantas Misiūnas sakė: „Partizanų kova - tai tas istorijos puslapis, kuris įkvepia tarnauti tėvynės labui“. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapitonas Artūras Balčytis mokyklai linkėjo tęsti šią gražią tradiciją.

Po trumpo minėjimo ir komandų rikiuotės bėgikai išvyko prie Jono Žemaičio žeminės, kur buvo padėtos gėlės ir pagerbtas generolo atminimas bei startavo bėgikai.

Kol bėgikai bėgo, Gausantiškių Antano Valaičio, Seredžiaus Stasio Šimkaus ir Viešvilės pagrindinių mokyklų komandoms - Utenos švietimo centro projekto „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“ dalyviams surengta edukacinė programa - Gyvosios istorijos diena „Laisvės kovotojų takais“. Buvo aplankyta generolo Jono Žemaičio vadavietė ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams Šimkaičių miške. Programą pravedė mokyklos istorijos vyr. mokytojas Jonas Mileris. (Išsamiai apie tai Jurbarko švietimo centro parengtoje informacijoje čia...)

Prie paminklo žuvusiems Kęstučio apygardos partizanams vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimas, kurį iškilmingai pravedė LDK Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų bataliono ryšių su visuomene vyriausias specialistas Darius Stanaitis. Nuaidint šūvių salvėms, tylos minute, gėlių padėjimu buvo pagerbtas 1945–1957 m. Šimkaičių apylinkėse žuvusių partizanų atminimas. Mintimis į pokario rezistencijos laikus sugrįžo pokario rezistentai: dimisijos pulkininkas Leonas Laurinskas, šiame miške sušaudyto partizano Vyto Pažerecko dukterėčia Birutė Pažereckaitė Beržvinskienė, Pranas Rindokas, Ona Švedienė. Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinės vadas Algirdas Genys oficialioje aplinkoje įteikė šaulių pažymėjimus Jurbarko Petro Paulaičio 1 kuopos šauliams: Vidmantui Geniui, Beniui Radvilai ir Jonui Kvietkui.

Sugrįžus vėl visiems į mokyklos stadioną, šventiniai renginiai tęsėsi toliau. Visų laukė karinės technikos paroda. Buvo ne tik demonstruojama karinė technika ir ginkluotė, bet mokyklos stadione buvo atkurta pokario partizanų žeminė, tai tarsi tremties ir rezistencijos muziejaus inscenizacija. Apžiūrėję, pačiupinėję ir kitaip išbandę karinę amuniciją, šventės dalyviai išvydo menines programas, kurias pristatė Šilalės kultūros centro dūdų orkestras ir mūsų mokyklos mokiniai.

Po koncerto, turbūt pirmą kartą Šimkaičiuose, buvo galima išgirsti tiek daug šūvių, ugnies ir dūmų. Vyko parodomoji karinė paroda, inscenizuojamos karinės operacijos.

Nepamirškime ir šios dienos tradicinio bėgimo „Laisvės taku 2012“ nuo generolo Jono Žemaičio vadavietės iki mokyklos. Šiemet penktame bėgime dalyvavo šešios komandos: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio Mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai, Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės, Vadžgirio, dvi Juodaičių ir keturios Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų mokinių komandos. Trys asmenys užsiregistravo individualiai, du iš jų buvę mūsų mokyklos mokiniai Modestas ir Ovidijus Jasaičiai.

Iš viso 10 kilometrų nuo Generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos stadiono bėgo 68 įvairaus amžiaus bėgikai, tarp kurių 28 mūsų mokyklos mokiniai. Jauniausiam bėgikui – 12  metų. Vyriausia bėgimo dalyvė Elena Monse - generolo Jono Žemaičio giminaitė, užsiregistravusi bėgti individualiai. Jai 56 metai.

Rezultatai buvo fiksuojami individualiai ir komandiniame bėgime trijose amžiaus grupėse: 1 grupė iki 14 metų, 2 grupė nuo 14 iki 17 metų, 3 grupė virš 17 metų. Amžiaus grupėje iki 14 metų nugalėtoju tapo mūsų mokyklos penktokas Tomas Zizas. Tai jauniausias bėgimo dalyvis. Antrą vietą užėmė mūsų mokyklos šeštokas Egdaras Bakutis, trečias buvo taip pat mūsų mokyklos mokinys šeštokas Lukas Tvarijonas.

Amžiaus grupėje nuo 14 iki 17 metų nugalėtoju tapo mūsų mokyklos devintokas Mantas Jasaitis. Antrąją vietą iškovojo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinys Tadas Švedas, trečiąją vietą užėmė Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokinys Lukas Vaičaitis.

Suaugusiųjų amžiaus grupėje (virš 17 metų) absoliučiu nugalėtoju tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso kariūnas Jonas Justas Butkevičius. Antrąją vietą iškovojo LDK Kęstučio Mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariūnas Vaclovas Stirbys, o trečią vietą užėmė Lietuvos karo akademiją atstovavęs kariūnas Dalius Čivulskas.

Susumavus ir suskaičiavus reitingo balus, paaiškėjo laimėjusi komanda. Nugalėtojais tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų komanda. Antrąją vietą iškovojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio Mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių komanda, o trečia vieta atiteko Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos pirmajai mokinių komandai.

Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir taurėmis, o nelaimėję prizinių vietų – padėkos raštais už dalyvavimą.

Apdovanojimais šventė dar nesibaigė. Buvo galima ir toliau pabendrauti su kariais bei paragauti gardžios kareiviškos košės, kuria vaišino LDK Kęstučio MP bataliono kariai. Turbūt viena iš smagiausių mokiniams šios dienos akimirkų buvo tai, kai jie buvo pavėžinti karine technika. Kariai niekur neskubėjo, todėl daugelis galėjo į Hamerį lipti net po kelis kartus.

Už finansinę paramą ir pagalbą organizuojant šį renginį nuoširdžiai dėkojame Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, LDK Kęstučio mechanizuotajam pėstininkų batalionui, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos visiems darbuotojams ir Mokyklos tarybai.

 Vykusių renginių atgarsiai:

1) Jurbarko švietimo centro parengta informacija. Galima susipažinti čia...

2) Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos internetinėje svetainėje čia...

3) Jurbarko krašto internetinis dienraštis jurbarkiskis.lt. Galite susipažinti čia...

Foto Evelinos Baranauskaitės (9 kl. mok.), Nidos Bičiulaitienės, Dalios Aurelijos Milerienės ir Ingridos ParnarauskienėsTradicinis ketvirtasis bėgimas „Laisvės taku 2011“

Tradicinis ketvirtasis bėgimas „Laisvės taku 2011“ (ir kiti Generolo Jono Žemaičio 102-osioms gimimo metinėms skirti renginiai)

2011 metų gegužės 20 dieną, penktadienį, mokykloje buvo laukiama daugybės svečių, nes programoje buvo numatyta įvairių renginių, skirtų Generolo Jono Žemaičio 102-osioms gimimo metinėms paminėti.

Diena prasidėjo šv. mišiomis Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Klebonas Egidijus Periokas aukojo šv. mišias generolo Jono Žemaičio atminimui. Kunigas sakė: „Kovodami Lietuvos partizanai tikėjo, kad jų kova prasminga ateities kartoms. Taip ir įvyko.“

Po šv. mišių Jurbarko rajono mokyklų vadovai atvyko į mūsų mokykloje surengtą pasitarimą „Pilietinis ir tautinis mokinių ugdymas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. Šia tema mokyklos direktorius Leonardas Zaksas pristatė mokyklos veiklą. Pasitarime taip pat dalyvavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderių ugdymo grupės viršininkas majoras Rimantas Jarmalavičius, kuris pasidžiaugė bendradarbiavimu su ugdymo įstaigomis.

Kol mokyklų vadovai diskutavo, mokyklos stadione šurmuliavo jaunimas: vieni registravosi ir ruošėsi bėgimui, kiti repetavo meninės programos numerius. Vėliavos įnešimu ir tautiškos giesmės giedojimu prasidėjo minėjimas. Į renginį atvykusias Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos, Vadžgirio pagrindinės mokyklos, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (vadovas majoras Rimantas Jarmalavičius), LDK Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono komandas (vadovas štabo viršininkas majoras Elegijus Paulavičius), mokyklų vadovus, partizanų vado - generolo dukterėčią Aušrą Vilkienę, Jurbarko savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojus ir kitus svečius pasveikino mūsų mokyklos mokiniai dovanodami savo atliekamas dainas ir šokius. O tada visus renginio dalyvius pasveikino ir apie generolo Jono Žemaičio 102-ųjų gimimo metinių paminėjimo reikšmę kalbėjo mokyklos direktorius Leonardas Zaksas. Mokykloje vykstančiais renginiais nuoširdžiai džiaugėsi ir S. Abromavičiaus knygą „Partizanų motinos“ dovanojo generolo Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Vilkienė. Renginio dalyvius taip pat sveikino ir ragino puoselėti istorinę atmintį Jurbarko savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderių ugdymo grupės viršininkas majoras Rimantas Jarmalavičius.

Po minėjimo bėgikai, mokyklų vadovai ir kiti svečiai išvyko prie Jono Žemaičio žeminės, kur buvo padėtos gėlės ir pagerbtas generolo atminimas bei startavo bėgikai. Svečiams, kurie nedalyvavo bėgime, istorijos mokytojas Jonas Mileris organizavo edukacinę programą „Šimkaičių istorija“. Buvo aplankytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams Šimkaičių miške. Prie paminklo pagerbtas užkastų 1945–1957 m. Šimkaičių apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimas.

Vienas svarbiausių šios dienos renginiųbuvo tradicinis bėgimas „Laisvės taku 2011“ nuo generolo Jono Žemaičio vadavietės iki mokyklos. Šiemet ketvirtajame bėgime dalyvavo šešios komandos: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio Motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai, Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės, Vadžgirio ir dvi Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų mokinių komandos. Septinta „komanda“ buvo 3 asmenų, užsiregistravusių individualiai.

Iš viso 10 kilometrų nuo Generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos stadiono bėgo 45 įvairaus amžiaus bėgikai, tarp kurių 12 mūsų mokyklos mokinių. Jauniausiam bėgikui – 12  metų. Kartu su savo komandos kariūnais bėgime dalyvavo ir pats majoras R. Jarmalavičius.

Rezultatai buvo fiksuojami individualiai ir komandiniame bėgime trijose amžiaus grupėse: 1 grupė iki 14 metų, 2 grupė nuo 14 iki 17 metų, 3 grupė virš 17 metų. Amžiaus grupėje iki 14 metų nugalėtoju tapo Nidijus Semaška, kuris į šį bėgimą atvyko iš Jurbarko. Radęs mūsų skelbimą internete, nutarė savo jėgas išbandyti šioje sunkioje distancijoje. Vaikiną į renginį ir į bėgimo trasą atlydėjo tėtis. Pasirodo, ryžtas ir valia davė rezultatą – Nidijus tapo nugalėtoju. Antrą vietą užėmė mūsų mokyklos penktokas Egdaras Bakutis, trečias buvo taip pat mūsų mokyklos mokinys šeštokas Artūras Jonikas.

Amžiaus grupėje nuo 14 iki 17 metų nugalėtoju tapo mūsų mokyklos devintokas Kęstutis Skutkevičius. Antrąją vietą iškovojo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinys Tadas Švedas, trečiąją vietą užėmė mūsų mokyklos aštuntokas Mantas Jasaitis.

Suaugusiųjų amžiaus grupėje (virš 17 metų) nugalėtoju tapo buvęs mūsų mokyklos mokinys Ovidijus Jasaitis, bėgęs individualiai. Antrąją vietą iškovojo Tomas Pauža, taip pat bėgęs individualiai, o trečią vietą užėmė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją atstovavęs kariūnas Edvinas Sriubas.

Susumavus ir suskaičiavus reitingo balus, paaiškėjo laimėjusi komanda. Nugalėtojais tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų komanda. Antrąją vietą iškovojo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos antroji mokinių komanda „Junioras“, o trečiąją vietą užėmė Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokinių komanda.

Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir taurėmis, o nelaimėję prizinių vietų – padėkos raštais už dalyvavimą.

Už finansinę paramą organizuojant šį renginį nuoširdžiai dėkojame VšĮ „Kretingos maistas“ ir jos generaliniam direktoriui Irmantui Norkui, Jurbarko rajono savivaldybės administracijai ir jos direktoriui Petrui Vainauskui, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos visiems darbuotojams ir Mokyklos tarybai.

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė

Foto Evelinos Baranauskaitės (8 kl. mok.), Arūno Baužos, Nijolės Jurkšaitienės, Loretos Kavaliauskienės ir Dalios Aurelijos Milerienės

Apie šiuos renginius taip pat rašoma:

1) 2011 m. gegužės 24 d. rajono laikraštyje "Mūsų laikas" (Nr.40(733)). Išspausdintas straipsnelis "J. Žemaičiui atminti skirta šventė".

2) Jurbarko krašto internetiniame dienraštyje jurbarkiskis.lt (www.jurbarkiskis.lt) Galite susipažinti čia...

3) 2011 m. birželio 3 d. laikraštyje "Tremtinys" (Nr.21(947)) straipsnelis "Tradicinis renginys Šimkaičiuose Jono Žemaičio atminimui"

Tradicinis trečiasis bėgimas „Laisvės taku 2010“

Tradicinis trečiasis bėgimas „Laisvės taku 2010“, skirtas Generolo Jono Žemaičio 101-osioms gimimo metinėms paminėti

2010 metų gegužės 27 dieną Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje jau trečius metus iš eilės vyko tradicinis bėgimas "Laisvės taku 2010", skirtas Generolo Jono Žemaičio 101-osioms gimimo metinėms paminėti.

Šiemet į renginį iš septynių kviestų delegacijų atvyko tik dvi. Tai Karo prievolės administravimo tarnybos prie LR Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centro viršininkai: naujasis vadovas kapitonas Antanas Kavaliauskas ir buvęs viršininkas, neseniai pasitraukęs į atsargą, majoras Rolandas Lukšas ir kaimynai iš Vadžgirio: Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktorius Sigitas Vaitiekūnas ir jo vadovaujamos mokyklos bėgikų komanda su vadove Anele Andriulevičiene.

Renginys prasidėjo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos sporto salėje. Įžanginį žodį tarė mokyklos direktorius Leonardas Zaksas. Po keletą žodžių pasakė svečiai.

Po pasisakymų Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniai pristatė iš anksto paruoštą muzikinę meninę programėlę. Po trumpo koncerto buvo išlydėti bėgikai ir palinkėta jiems gero starto.

Svečiams ir tiems, kurie nedalyvavo bėgime, buvo surengta edukacinė programa „Šimkaičių istorija“. Generolo Jono Žemaičio vadavietėje istorijos vyr. mokytojas Jonas Mileris papasakojo apie šios vietovės istorinę reikšmę, prisiminti to meto įvykiai. Buvo pagerbtas generolo atminimas: prie paminklo mokiniai uždegė atminimo žvakeles ir padėjo gėlių. Vėliau visi nuvyko prie paminklo žuvusiems partizanams pagerbti jų atminimo. O likusiems mokykloje, kad neprailgtų laikas laukti parbėgant bėgikų, mokyklos aktų salėje dar kartą buvo parodytas filmas „Žemaitis pas Beriją“.

Šiemet tradiciniame bėgime „Laisvės taku 2010“ dalyvavo 3 komandos ir 2 pavieniai bėgikai. Dvi atskiras komandas sudarė mūsų mokyklos mokiniai. Pirmąją komandą atstovavo 7-10 klasių mokiniai. Atskirą antrąją komandą sudarė tik penktokai, kurie niekieno neverčiami pareiškė norą dalyvauti šiame bėgime. Trečioji buvo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mišri mokinių komanda. Iš viso10 kmnuo Generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos stadiono bėgo 24 bėgikai. Rezultatai buvo fiksuojami komandiniame bėgime ir individualiai dviejuose amžiaus grupėse: 1 grupė iki 14 metų, 2 grupė 14 metų ir vyresni. Kadangi dalyvavo ir nemažai mergaičių taip pat buvo fiksuojami geriausi rezultatai mergaičių tarpe. Trečius metus iš eilės absoliučiu nugalėtoju tapo buvęs Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokinys, pernai baigęs 10 klasių, o šiemet dalyvavęs individualiai - Modestas Jasaitis. Antrą ir trečiąją vietas 14 metų ir vyresnių amžiaus grupėje užėmė mūsų mokyklos mokiniai: antras atbėgo 10 klasės mokinys Ovidijus Jasaitis, trečia vieta atiteko aštuntokui Dariui Danilevičiui.

Jaunučių amžiaus grupėje iki 14 metų nepralenkiamas buvo ir pirmą vietą užėmė mūsų mokyklos 7 klasės mokinys Mantas Jasaitis. 5 klasės mokinys Artūras Jonikas atbėgo antras. Trečią vietą iškovojo kitas penktokas Kornelijus Mickys.

Mergaičių grupėje nugalėtoja tapo mūsų mokyklos penktokė Karolina Dobilaitytė. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mergaitės. Antrąją vietą užėmė Laura Sluoksnaitytė. Trečiąją vietą laimėjo Odeta Morkevičiūtė, kuri keletą metų mokėsi ir mūsų mokykloje.

Susumavus ir suskaičiavus reitingo balus, paaiškėjo laimėjusi komanda. Nugalėtojais tapo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 7-10 klasių mokinių komanda, o II-ąją vietą iškovojo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinių komanda.

Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir taurėmis, o nelaimėję prizinių vietų – padėkomis už dalyvavimą.

Už finansinę paramą organizuojant šį renginį nuoširdžiai dėkojame VšĮ „Kretingos maistas“ ir jos generaliniam direktoriui Irmantui Norkui.

Foto Arūno Baužos, Ingridos Parnarauskienės ir Dalios Aurelijos Milerienės

Tradicinis antrasis bėgimas „Laisvės taku 2009“

 GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS SKIRTOS IŠKILMĖS

 (Tradicinis antrasis bėgimas „Laisvės taku 2009“)

2009 metų gegužės 29 dieną Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje vyko  Generolo Jono Žemaičio 100-osioms gimimo metinėms skirtos iškilmės. Į iškilmingą minėjimą iškilmes atvyko Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, ministrės adjutantas kapitonas Giedrius Dilaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, atsargos generolas majoras, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis, Karo prievolės administravimo tarnybos prie LR Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centro kapitonė Asta Vilavičienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos delegacija: viršininko I-asis pavaduotojas štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Vygantas Bukauskas, kariūnų bataliono vadas majoras Stasys Zakaras, ryšių su visuomene skyriaus viršininkė majorė Birutė Krasavinienė, Mokslo centro vyr. mokslo darbuotojas doc. dr. Romas Batūra ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų choras (vadovas Vytautas Verseckas). Pristatyti naujos knygos „Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas“ atvyko rašytojas Petras Girdzijauskas su sūnumi. Jurbarko kraštą atstovavo Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Zita Tytmonienė, Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ korespondentė Daiva Bartkienė.

Dalyvavo ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių  sąjungos Jurbarko filialo pirmininkas Petras Gervylius, dimisijos kapitonas partizanas Kazys Giedraitis, dimisijos kapitonas, buvęs Kęstučio apygardos partizanų vadas Vincas Vernickas, partizanai Antanas Kisulskis ir Jonas Lekutis, buvęs tremtinys Kęstutis Balčiūnas. Į iškilmes taip pat atvyko ir Generolo Jono Žemaičio giminaitės - dukterėčios Aušra Vilkienė, jos sesuo Rūta Juškaitė, proanūkė Ana Monse.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Šimkaičių šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Po jų renginio svečiai ir dalyviai rinkosi į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos stadioną. Minėjimas prasidėjo iškilmingu bėgikų komandų paradu ir rikiuote. Išleidus bėgikus, įžanginį žodį tarė mokyklos direktorius Leonardas Zaksas. Jis pristatė svečius. Tylos minute buvo pagerbta amžinybėn išėjusi mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė, Šimkaičių miestelio bendruomenės pirmininkė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Eugenija Klimaitienė. Taip sutapo, kad šią dieną miestelyje buvo gedulas, nes kartu vyko šio Šimkaičių kraštui brangaus žmogaus laidotuvės.

Apie generolą Joną Žemaitį prisiminimais pasidalijo dukterėčia Rūta Juškaitė, mokyklos muziejui padovanojo pagyrimo raštą, kuri pati gavo būdama Sibire, ir knygą apie Čiurlionį.

Apie Jono Žemaičio kovos prasmę kalbėjo Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko I-asis pavaduotojas štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Vygantas Bukauskas, Krašto apsaugos ministerijos Klaipėdos karo prievolės centro kapitonė Asta Bilavičienė, buvę partizanai Kazys Giedraitis, Vincas Vernickas, buvęs tremtinys Kęstutis Balčiūnas.  

Po pasisakymų vyko naujų knygų pristatymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro vyr. mokslo darbuotojas doc. dr. Romas Batūra pristatė knygą  iš serijos „Lietuvos laisvės kovų vietos“. Tai antroji šios serijos knyga, pavadinta „Partizanų generolas Jonas Žemaitis“. Rašytojas Petras Girdzijauskas pristatė knygą „Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas“.

Antra renginio dalis buvo skirta kolektyvų pasirodymams. Šioms iškilmėms menines programas buvo parengę Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniai, Šimkaičių kultūros centras ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų choras. Renginio programą papildė ir papuošė generolo Jono Žemaičio proanūkė Ana Monse. Ji muzikinį kūrinį atliko kanklėmis.

Po koncerto vėl į stadioną buvo pakviesti bėgikai. Šiemet tradiciniame bėgime „Laisvės taku“ dalyvavo 5 komandos: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, Jurbarko Petro Paulaičio 1-os kuopos šauliai, Šimkaičių miestelio bendruomenės jaunimas, Jurbarko r. Vadžgirio ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų mokinių komandos. Iš viso 10 km nuo Generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos stadiono bėgo 34 bėgikai. Rezultatai buvo fiksuojami individualiai ir komandiniame bėgime dviejuose amžiaus grupėse: 1 grupė iki 18 metų, 2 grupė 18 metų ir vyresni. Mokinių amžiaus grupėje nugalėtoju tapo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos dešimtokas Modestas Jasaitis, antrą vietą užėmė Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinys Saulius Urbikas, trečias buvo taip pat Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinys Šarūnas Juškys. Suaugusiųjų amžiaus grupėje nepralenkiami buvo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 3 kuopos kariūnai. Pirmą vietą užėmė net 6 kariūnai: Edmundas Barzdys, Mindaugas Lobinas, Giedrius Mikalauskas, Martynas Paliakas, Ignas Ragačius, Edvinas Sriubas. Jie finišą pasiekė kartu, susikibę rankomis. Dar du kariūnai: Martynas Lukošius ir Mindaugas Žiogas atbėgo kartu antri. Trečią vietą iškovojo kartu atbėgdami Šimkaičių miestelio bendruomenės atstovai: Saulius Bataitis ir Mantvydas Vasiljevas. Susumavus ir suskaičiavus reitingo balus, paaiškėjo trys pirmas vietas laimėjusios komandos. Amžiaus grupėje iki 18 metų I-ąją vietą iškovojo Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinių komanda, II-ąją vietą užėmė Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokinių komanda, o treti liko Jurbarko Petro Paulaičio 1-os kuopos šauliai. Amžiaus grupėje nuo 18 metų nugalėtojais tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 3 kuopos kariūnų komanda, antra liko Šimkaičių miestelio bendruomenės komanda. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir taurėmis. Visiems bėgime dalyvavusiems rašytojas Petras Girdzijauskas įteikė knygą „Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas“. Bėgikams buvo įteikti ir specialūs svečių įsteigti prizai. Bėgikės merginos gavo po Romo Batūros knygą „Partizanų generolas Jonas Žemaitis“. Vienintelei bėgusiai mokinei šaulei Sigitai Gudžiūnaitei atiteko Klaipėdos karo prievolės centro dovana.

Apdovanojus bėgikus, mokyklos direktorius pakvietė renginio dalyvius pasivaišinti kareiviška koše.

Foto Jūratės Bladaitienės ir Dalios Aurelijos Milerienės

Vykusių iškilmių atgarsiai:

1) Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos internetinėje svetainėje:

http://www.lka.lt/index.php/lt/193742 (straipsnelis)

http://www.lka.lt/index.php/lt/193832 (tik nuotraukos)

2) Krašto apsaugos ministerijos svetainėje

http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/simkaiciuose_paminetos_partizanu_generolo_jono_zemaicio-vytauto_100-osios_gimimo_metines.html

3) 2009 m. birželio 6 d. rajono laikraštyje "Šviesa" (Nr.43) renginyje dalyvavusi korespondentė Daiva Bartkienė aprašo vykusį renginį straipsnyje "Šimkaičiai minėjo partizanų Prezidento jubiliejų".

To pačio straipsnio nuoroda internete

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Aktualijos/Simkaiciai-minejo-partizanu-Prezidento-jubilieju

Tradicinis pirmasis bėgimas „Laisvės taku 2008“

 GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 55-ŲJŲ SUĖMIMO METINIŲ MINĖJIMAS

 (Tradicinis pirmasis bėgimas „Laisvės taku 2008“)

2008 metų gegužės 24 dieną (šeštadienį) Šimkaičiai minėjo Generolo Jono Žemaičio Žemaičio 55-ąsias suėmimo metines. Šiam renginiui buvo ruoštasi labai atsakingai ir iš anksto. Rėmėjų pradėta ieškoti jau 2007 metų pabaigoje.

Šimkaičių miestelio bendruomenė 2007 m. lapkričio mėnesį pateikė paraišką Kultūros ministerijai "Generolo Jono Žemaičio kovos takais". 2008 m. sausio 22 d. Kultūros ministro įsakymu Nr.ĮV-26 šiam projektui įgyvendinti skirta 2000 Lt.

2008 m. sausio pradžioje Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla (projekto vadovas mokyklos direktorius Leonardas Zaksas) pateikė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą "Generolo Jono Žemaičio suėmimo 55-ųjų metinių paminėjimas". Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2008 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.O1-610 „Dėl lėšų pilietinio ir tautinio ugdymo projektų 2008 metais įgyvendinimui paskirstymo", šio mokyklos projekto įgyvendinimui skirta 3000 litų.

2008 m. balandžio mėnesį, turėdami papildomą rėmėją, Šimkaičių miestelio bendruomenė (vadovė bendruomenės pirmininkė Eugenija Klimaitienė) pateikė paraišką „Generolo Jono Žemaičio kovos takais“ daliniam finansavimui Jurbarko rajono savivaldybei pagal 2008 m. NVO konkursą ir šiam projektui įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybė skyrė 1500 Lt.

Šimkaičių miestelio bendruomenės ir Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos šių projektų kulminacinis taškas – tai Generolo Jono Žemaičio suėmimo 55-ųjų metinių paminėjimas.

Ilgai laukta diena prasidėjo Šv. Mišiomis Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje. Mišiose dalyvavo ir nuostabią programą atliko Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis.

Po Šv. Mišių renginio scenarijų šiek tiek pakoregavo oras. Į iškilmingą minėjimą susirinko ne mokyklos stadione, o sporto salėje. Minėjime, apart Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos, Stakių skyriaus, Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų, dalyvavo ir nemažai garbingų svečių: tai Generolo Jono Žemaičio giminaitės - dukterėčios Aušra Vilkienė ir jos sesuo Rūta Juškaitė, Jono Žemaičio bendražygis Kazimieras Giedraitis, atvyko ir Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-os rinktinės vadas, atsargos majoras Algirdas Genys, Jurbarko rajono Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys ir daug kitų garbingų ir uniformuotų svečių.

Įžanginį žodį apie Generolo Jono Žemaičio kovos prasmę ir mokyklos jaunųjų šaulių priesaikos esmę kalbėjo mokyklos kraštotyrininkė, Šimkaičių miestelio bendruomenės pirmininkė Eugenija Klimaitienė. Keletą šiltų žodžių tarė Jono Žemaičio dukterėčios, Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys ir kt. svečiai.  

Tądien, kaip niekad, buvo gausu įvairių prizų ir apdovanojimų. Išreiškiant deramą pagarbą Lietuvos partizanams bei pagerbiant generolą Joną Žemaitį, nuo pat gegužės pradžios mokykloje vyko piešinių (1-5 klasėms) ir rašinių (6-10 klasėms) konkursas „Laisvę reikia iškovoti“. Taip pat buvo organizuota viktorina „Rezistencinės kovos Lietuvoje ir Jono Žemaičio gyvenimo kelias“. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti iškilmingo minėjimo metu po svečių pasisakymų. Nugalėtojus sveikino ir padėkas įteikė Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. Geriausio rašinio „Laisvę reikia iškovoti“ nugalėtojais tapo dešimtokai: I vieta - Gediminui Leminauskui, II vieta - Laurynai Užkuraitytei, III vieta - Algimai Stankaitytei. Paskatinamos vietos skirtos šiems rašinių autoriams: Aurelijui Tvarijonui - 6 kl., Silvijai Kasputytei - 7 kl., Inetai Račaitei - 7 kl., Tomai Leonavičiūtei - 9 kl. Piešinių konkurso "Laisvę reikia iškovoti" nugalėtojai: I vieta - Milda Gilvickaitė (4 kl.), II vieta - Aldevinas Kasputis (3 kl.), III vieta - Ernesta Bendikaitė (5 kl.) O viktorinos „Rezistencinės kovos Lietuvoje ir Jono Žemaičio gyvenimo kelias“ nugalėtojais tapo vėl tik dešimtokai: I vieta - Laurynai Užkuraitytei, II vieta - Artūrui Morkeliūnui, III vieta - Gediminui Leminauskui. Paskatinamoji vieta skirta devintokei Sigitai Gudžiūnaitei.

Po apdovanojimų šventės dalyviams ir svečiams sveikinimą parengė mokyklos mokiniai. Programėles pristatė ir pradinukai, ir vyresnių klasių mokiniai.

Po mokinių pasirodymo – dar kartą skambėjo Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio programa. Po jos į aikštę buvo pakviesti jaunieji šauliai iškilmingam pasižadėjimui. Priesaikas davė ir jaunųjų šaulių organizaciją papildė 22 mokiniai.

Pasibaigus iškilmingam minėjimui vyko sportinės varžybos. Mokykla organizavo krepšinio ir tinklinio varžybas, o Šimkaičių miestelio bendruomenės iniciatyva pirmą kartą suorganizuotas 10 km bėgimas „Laisvės taku“ nuo generolo Jono Žemaičio vadavietės iki Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos. Norima, kad šis bėgimas taptų tradiciniu, derėtų jį organizuoti kiekvienų metų gegužės paskutinę savaitę.

Pirmajame 10 km bėgime „Laisvės taku“ dalyvavo 8 bėgikai: 5 Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir 3 bėgikai iš Šimkaičių miestelio bendruomenės tarpo. Mokyklai atstovavo Modestas Jasaitis (9 kl.), Mantas Jasaitis (5 kl.), Almantas Deniginas (10 kl.),  Mantas Stėgvilas (9 kl.) ir Ernesta Bendikaitė (5 kl.), o iš bendruomenės tarpo dėl įsteigtos Garbės taurės varžėsi Donatas Rubinas, Jūrita Stašaitytė bei vyriausias bėgimo rungties dalyvis Šimkaičių seniūnijos socialinis darbuotojas Egidijus Petryla. Nepralenkiamas bėgime buvo 9 klasės mokinys Modestas Jasaitis, kuriam ir atiteko pirmoji Garbės taurė.

O mokyklos sporto salėje vyko krepšinio ir tinklinio varžybos. Varžėsi 4 krepšinio komandos: Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų krepšinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus berniukų krepšinio komanda, Vadžgirio pagrindinės mokyklos berniukų krepšinio komanda ir Šimkaičių miestelio bendruomenės krepšinio komanda ir 6 tinklinio komandos: Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų I tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų II tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mergaičių tinklinio komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus berniukų tinklinio komanda, Vadžgirio pagrindinės mokyklos berniukų tinklinio komanda ir Šimkaičių miestelio bendruomenės tinklinio komanda.

Diena baigėsi sportininkų apdovanojimais. Krepšinio varžybose I vietą iškovojo Šimkaičių miestelio bendruomenės komanda, II vietą – Vadžgirio pagrindinės mokyklos komanda, trečia liko šeimininkų Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos komanda. O tinklinio varžybose I-ąją vietą iškovojo Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos berniukų I-oji komanda, II-oji vieta atiteko Šimkaičių miestelio bendruomenės tinklinio komandai, o III vietą užėmė Stakių skyriaus berniukų tinklinio komanda.

Generolo Jono Žemaičio 55-ųjų suėmimo metinių proga padarėme ir išleidome apie generolą Joną Žemaitį lankstinuką (lankstinuko viršus, lankstinuko vidus), kurį gavo kiekvienas į renginį atvykęs žmogus.

Visos dienos akimirkos užfiksuotos mokytojų Ingridos Parnarauskienės ir Eugenijos Klimaitienės nuotraukose.

Po renginio iš Jono Žemaičio giminaičių Eugenija Klimaitienė gavo labai šiltą ir malonų laišką. Su juo siūlome susipažinti čia..

Foto Ingridos Parnarauskienės ir Eugenijos Klimaitienės

Asmens duomenų apsauga

Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos asmens duomenų tvarkymo anketos čia...

Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 15 ir 16 priedai (sutikimai) čia...

Mokyklos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos privatumo politika čia...

Ugdymas kitaip

2019–2020 mokslo metai

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Jonas Žemaitis – partizanų vadas“ (2019-11-25) čia...

Integruotos dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokos (2019-11-15) čia...

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Gyvenims žemaičių“ (2019-11-06) čia...

Integruota lietuvių kalbos – istorijos pamoka „Baltų verslai ir amatai“ (2019-10-15) čia...

2018–2019 mokslo metai

Edukacinės pamokos (2019-06-17) čia...

Integruota informacinių technologijų ir istorijos pamoka „Kompiuterių revoliucija“ (2019-05-23) čia...

Integruota dailės ir istorijos pamoka „Graikų menas“ (2019-04-11) čia...

Netradicinė istorijos pamoka (2019-04-03) čia...

Integruota istorijos - lietuvių kalbos pamoka „Valstybingumo simboliai lietuviškuose piniguose“ (2019-03-06) čia...

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Pasirinkimai ir likimai Lietuvos istorijos kryžkelėse“ (2018-11-27) čia...

Netradicinė integruota pamoka „Lietuvos kariuomenei 100“ (2018-11-23) čia...

Edukacinė programa „Tradiciniai amatai“ (2018-11-16) čia...

Integruota istorijos – lietuvių kalbos pamoka „Baltų amatai ir papročiai“ (2018-10-18) čia...

Ankstesni mokslo metai (archyvas)

Integruota gamtos ir žmogaus ir dailės pamoka „Mikropasaulis“ (2018-04-29) čia...

Karjeros pažinimo pamoka ,,Tavo karjera – tavo rankose“ (2017-05-04) čia...

Karjeros ugdymui pamoka „Pasimatuok tėvų profesiją“ (2017-04-07) čia...

Integruota pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos) ir dailės pamoka (2013-12-09) čia...

Integruota technologijų, informacinių technologijų ir anglų kalbos pamoka (2013-12-05) čia...

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2023 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Asta Tautkienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas, komisijos pirmininkės pavaduotojas;

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Audronė Klimaitienė – pradnių klasių vyresnioji mokytoja;

Gedutė Pocienė – vokiečių kalbos ir istorijos vyresnioji mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švilpienė - soc. ir spec. pedagogė.

Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

2021 m. spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.O1-1320 patvirtinta tokia komisijos sudėtis:

Laima Bosienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Nariai:

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Renata Girdzijauuskienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Dalia Jaramavičienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyresnioji auklėtoja;

Loreta Stasiūnaitė – matematikos vyresnioji mokytoja;

Asta Tautkienė – fizikos vyresnioji mokytoja.

Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas čia...

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-13):

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

 UTA KOMANDA

Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda suformuota 2022 metais.

2022 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-29 patvirtinta tokia komandos sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, komandos vadovė;

Asta Tautkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos koordinatorė; 

Nariai:  

Renata Girdzijauskienė – muzikos mokytoja metodininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja; 

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Gedutė Pocienė – istorijos mokytoja metodininkė, dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 

Lina Švilpienė – socialinė ir specialioji pedagogė; 

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

UTA planas 2022–2024 metams čia...

NEMATERIALIOJO BEI  TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR INVENTORIZACIJOS NUOLAT VEIKIANTI KOMISIJA

2014 m. sausio 8 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-3 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.V-57) sudaryta tokia nuolat veikianti komisijos sudėtis:

Reda Kardokienė  pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė – auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – buhalterė ir raštinės vedėja;

Romutė Tvarijonienė – auklėtojos padėjėja, valytoja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

Nurašyto turto likvidatorius, atsakingas už nurašyto turto išardymą (jeigu ekonomiškai naudinga) ir likvidavimą - pavaduotojas ūkio reikalams Juozapas Jocius.

Komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228 redakcija) patvirtintos valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos nuostatomis (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 čia...) teikia pasiūlymus dėl nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudotis ir tolesnio jo panaudojimo būdų.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

2021 m. spalio 29 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-79 sudaryta tokia komisijos sudėtis ilgalaikio, trumpalaikio ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai už 2021 metus atlikti:

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė – auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – raštinės vedėja;

Edita Stankienė –  valytoja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

LABDAROS IR PARAMOS KOMISIJA

2015 m. lapkričio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-81 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.58) sudaryta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja;

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Gedutė Pocienė – mokytoja.

Komisija sudaryta gaunamai labdarai priimti ir įvertinti Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje ir Šimkaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse, vesti paramos apskaitą, prižiūrėti kaip ji yra naudojama.

Labdaros ir paramos priėmimo, paskirstymo iš Jurbarko lietuvių - švedų draugijos koordinacinės grupės vadove, atsakinga už bendradarbiavimą su šia draugija paskirta pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Reda Kardokienė.

Už gautą paramą komisija vieną kartą metuose atsiskaito Mokyklos taryboje.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Atnaujinta 2016-2017 mokslo metais 2016 m. spalio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-66 (pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.V-61, (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.59) tokia darbo grupės sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos mokytoja, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Asta Tautkienė – fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja.

Darbo grupės veiklos koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Laima Bosienė.

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOMANDA (DARBO GRUPĖ)

2018 m. lapkričio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-58 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.60) sudaryta tokia komandos (darbo grupės) sudėtis:

Dovilė Dambrauskaitė, soc. pedagogė – karjeros koordinatorė, darbo grupės vadovė;

Laima Bosienė, pavaduotoja ugdymui;

Irena Mockevičienė, bibliotekininkė. 

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMO IR ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ

2020 m. lapkričio 3 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-67 sudaryta tokia atnaujinta darbo grupės sudėtis mokyklos interneto svetainės kūrimui ir atnaujinimui:

Vaidas Lazdauskas – raštinės vedėjas ir inžinierius kompiuterininkas, darbo grupės vadovas;

Nariai:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Darbo grupė organizuoja mokyklos svetainės kūrimą, medžiagos atnaujinimą joje ir savalaikį pateikimą visuomenei.

RENGINIŲ KOORDINAVIMO GRUPĖ

2020 m. spalio 6 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-62 sudaryta tokia darbo grupės sudėtis renginių koordinavimui mokykloje ir ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje grupėse:

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, grupės vadovė, atsakinga už meninę veiklą;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Renata Girdzijauskienė – pradinių klasių ir muzikos vyr. mokytoja;

Gedutė Pocienė – istorijos ir vokiečių kalbos vyr. mokytoja.

UGDYMO PLANŲ RENGIMO DARBO GRUPĖS

2021 m. gegužės 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-43 sudarytos tokios darbo grupių sudėtys 20212022 ir 20222023 m.m. ugdymo planų projektams parengti:

1) Pradinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Laima Bosienė - pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Renata Girdzijauskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.

2) Pagrindinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Laima Bosienė - pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Steponas Nacius - psichologo asistentas;

Gedutė Pocienė - dalykininkų metodinės grupės pirmininkė;

Loreta Stasiūnaitė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Tautkienė – vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos sekretorė.

Patvirtinti 20212022 ir 20222023 m.m. ugdymo planai čia...

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

2020 m. gruodžio 18 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-81 sudaryta tokia darbo grupė 20212023 metų strateginio plano projektui parengti:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Juozapas Jocius  pavaduotojas ūkio reikalams;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Birutė Kazlauskienė – vyriausioji buhalterė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas;

Ingrida Parnarauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė, tėvų atstovė;

Loreta Stasiūnaitė – klasės auklėtojų metodinės grupės vadovė;

Asta Tautkienė – mokytoja, metodinės tarybos sekretorė.

Patvirtintas 2021–2023 m. mokyklos strateginis planas čia...


Mokyklos savivalda

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei.

Mokyklos tarybą lygiomis dalimis sudaro: 5 mokinių tėvai (globėjai), 5 mokiniai ir 5 mokytojai. Mokyklos taryba renkama 2 metams. Jei per tą laikotarpį tarybos narys išvyko ar dėl kitų priežasčių negali dalyvauti tarybos veikloje, nustatyta tvarka išrenkami nauji nariai. Jų kadencija baigiasi kartu su visos tarybos įgaliojimais.

Į Mokyklos tarybą slaptu balsavimu renka:

* tėvus – visuotinis tėvų susirinkimas;

* mokytojus – Mokytojų taryba;

* mokinius – visuotinis V – X klasių mokinių susirinkimas.

Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

Mokyklos taryba:

1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo proceso tvarką;

2. inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;

3. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

4. vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems siekiant atestacijos;

5. mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;

6. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;

7. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

2022 m. rugsėjo 8 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-38 patvirtinta tokia atnaujinta mokyklos tarybos sudėtis:

Ingrida Parnarauskienė – mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;

Jūratė Bladaitienė – mokytoja mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja;

Asta Tautkienė – mokytoja, mokyklos tarybos sekretorė;

Nariai:

Aurelija Gedminienė – tėvų atstovė;

Gabija Gedminaitė – mokinė;

Monika Grigalaitytė – mokinė;

Renata Girdzijauskienė – bendruomenės atstovė;

Austėja Jurkevičiūtė – mokinė;

Vida Kazakevičienė – tėvų atstovė;

Alina Zokienė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai vieneriems metams.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus mokyklos direktorius gali sušaukti neeilinį Mokytojų tarybos posėdį.

Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

2. diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

3. kartu su sveikatos priežiūros darbuotojais, Šimkaičių, Kalnujų ir Raudonės seniūnijų socialiniais darbuotojais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus.

Mokytojų tarybos pirmininkė – pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti mokyklos direktoriaus funkcijas Laima Bosienė.

Mokytojų tarybos sekretorė – fizikos vyr. mokytoja Asta Tautkienė.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – mokinių aukščiausia savivaldos institucija, renkama V–X klasių deleguotų mokinių susirinkime slaptu balsavimu balsų dauguma iš 9 mokinių. Jai vadovauja tarybos pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu vieneriems metams. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Mokytojų taryba.

Mokinių taryba:

1. svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;

2. atstovaudama mokinių interesams, skatina demokratiškumo ugdymą mokykloje;

3. inicijuoja ir organizuoja mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;

4. teikia siūlymus dėl Mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;

5. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;

6. sprendžia mokinių drausmės ir elgesio klausimus.

Patvirtinta 2021 m. rugsėjo 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-75 tokia mokinių tarybos sudėtis:

Brigita Ignatavičiūtė – mokinių tarybos pirmininkė, 8 kl.

Sandra Juknaitė – mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja, 8 kl.

Deividas Tamašauskas – mokinių tarybos sekretorius, 8 kl.

Nariai:

Gabija Gedminaitė – 9 kl.

Gabrielė Sabataitytė – 9 kl.

Viktorija Šimkutė – 8 kl.

METODINĖ TARYBA

Mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba. Visų metodinių grupių pirmininkai sudaro mokyklos metodinę tarybą, kuriai vadovauja pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurkšaitienė

Mokytojų metodinė taryba:

1. vienija dalykų mokytojus;

2. nagrinėja ugdymo turinį, ugdymo rezultatus, mokytojų profesinį tobulėjimą.

Patvirtinta 2017 m. spalio 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-65 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.V-61) tokia metodinės tarybos sudėtis:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė;

Asta Tautkienė – mokytoja, metodinės tarybos sekretorė;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Gedutė Pocienė – dalykininkų metodinės grupės pirmininkė;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklos programa 2019–2020 m.m. čia...

Metodinės tarybos veiklos programa 2018–2019 m.m. čia...

Tarnybiniai nusižengimai

2016 metais padarytų tarnybinių nusižengimų nėra.

Teismo sprendimai

Nėra.

Valstybės kontrolierių sprendimai

Nėra.

Seimo kontrolierių pažymos

Nėra.

Teisinio reguliavimo stebėsena

Nėra vykdoma. Mokykloje ši nuostata netaikoma.

Teisės aktų pažeidimai

Nėra.

Tyrimai ir analizės

Nėra vykdomi. Mokykloje ši nuostata netaikoma.

Teisės aktų projektai

Nėra vykdomi. Mokykloje ši nuostata netaikoma.

Mokyklos direktorius

Nuo 2022 m. gruodžio 1 dienos mokyklos direktorė

LAIMA BOSIENĖ

Vadybinės kategorijos neturi

Tel. 8 447 41 422 

Mob. tel. 8 652 35 145 

El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 pateikiama Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktorės Laimos Bosienėsijos 2022 metų veiklos ataskaitos projektas. Per 10 dienų (iki 2023-01-30) mokyklos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Mokyklos tarybai elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    

2022 metų mokyklos direktorės Laimos Bosienės veiklos ataskaita (projektas) čia...

2021 metų Laimos Bosienės veiklos ataskaita čia...

Patvirtinta 2021 metų mokyklos veiklos ataskaita čia...

Patvirtinta 2020 metų mokyklos veiklos ataskaita čia... 


Mokiniai

2022–2023 m. m. mokykloje pradėjo 121 mokinys: 64 berniukai ir 57 mergaitės. Į darželį susirinko 34 ugdytiniai: 15 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 7 mergaitės; iš jų 5 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (2 berniukai ir 3 mergaitės) ir 19 ikimokyklinėje grupėje (4 berniukai ir 15 mergaičių). 
Šiuo metu mokosi 113 mokinių: 57 berniukai ir 56 mergaitės. Darželyje ugdomi 32 ugdytiniai: 14 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 6 mergaitės; iš jų 4 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (2 berniukai ir 2 mergaitės) ir 18 ikimokyklinėje grupėje (4 berniukai ir 14 mergaičių). 

2021–2022 m. m. mokykloje pradėjo 105 mokiniai: 57 berniukai ir 48 mergaitės. Į darželį susirinko 29 ugdytiniai: 14 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 6 mergaitės; iš jų 3 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (1 berniukas ir 2 mergaitės) ir 15 ikimokyklinėje grupėje (5 berniukai ir 10 mergaičių). 
2021–2022 m.m. užbaigė 122 mokiniai: 64 berniukai ir 58 mergaitės. Darželyje mokslo metus užbaigė 31 ugdytinis: 16 priešmokyklinėje grupėje (9 berniukai ir 7 mergaitės; iš jų 4 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (2 berniukai ir 2 mergaitės) ir 15 ikimokyklinėje grupėje (5 berniukai ir 10 mergaičių). 

2020–2021 m.m. mokykloje pradėjo 101 mokinys: 57 berniukai ir 44 mergaitės. Į darželį susirinko 29 ugdytiniai: 13 priešmokyklinėje grupėje (10 berniukų ir 3 mergaitės; iš jų 3 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (3 berniukai) ir 16 ikimokyklinėje grupėje (7 berniukai ir 9 mergaitės). 
2020–2021 m.m. užbaigė 106 mokiniai: 59 berniukai ir 47 mergaitės. Darželyje mokslo metus užbaigė 30 ugdytinių: 14 priešmokyklinėje grupėje (10 berniukų ir 4 mergaitės; iš jų 4 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (3 berniukai ir 1 mergaitė) ir 16 ikimokyklinėje grupėje (5 berniukai ir 11 mergaičių). 

2019–2020 m.m. užbaigė 106 mokiniai: 60 berniukų ir 46 mergaitės. Darželyje mokslo metus užbaigė 22 ugdytiniai: 9 priešmokyklinėje grupėje (5 berniukai ir 4 mergaitės; iš jų 2 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (1 berniukas ir 1 mergaitė) ir 13 ikimokyklinėje grupėje (7 berniukai ir 6 mergaitės). 

2018-2019 m.m. užbaigė 123 mokiniai: 71 berniukas ir 52 mergaitės. Darželyje mokslo metus užbaigė 23 ugdytiniai: 13 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 5 mergaitės; iš jų 5 buvo ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą (4 berniukai ir 1 mergaitė) ir 10 ikimokyklinėje grupėje (5 berniukai ir 5 mergaitės). 

2017-2018 m.m. užbaigė 126 mokiniai: 70 berniukų ir 56 mergaitės. Darželyje mokslo metus baigė 28 ugdytiniai: 10 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 2 mergaitės) ir 18 ikimokyklinėje grupėje (10 berniukų ir 8 mergaitės). 

2016-2017 m.m. užbaigė 123 mokiniai: 68 berniukai ir 55 mergaitės. Darželyje mokslo metus baigė 28 ugdytiniai: 11 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 3 mergaitės) ir 17 ikimokyklinėje grupėje (11 berniukų ir 6 mergaitės). 

2015-2016 m.m. užbaigė 121 mokinys: 67 berniukai ir 54 mergaitės. Darželyje mokslo metus baigė 31 ugdytinis: 10 priešmokyklinėje grupėje (6 berniukai ir 4 mergaitės) ir 21 ikimokyklinėje grupėje (12 berniukų ir 9 mergaitės). 

2014-2015 m.m. užbaigė 121 mokinys: 65 berniukai ir 56 mergaitės. Darželyje mokslo metus baigė 31 ugdytinis: 13 priešmokyklinėje grupėje (9 berniukai ir 4 mergaitės) ir 18 ikimokyklinėje grupėje (12 berniukų ir 6 mergaitės).
 
2013-2014 mokslo metus užbaigė 116 mokinių: 64 berniukai ir 52 mergaitės. Darželyje mokslo metus baigė 38 ugdytiniai: 16 priešmokyklinėje grupėje (8 berniukai ir 8 mergaitės) ir 22 ikimokyklinėje grupėje (15 berniukų ir 7 mergaitės). 

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974984

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 33 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Mokiniai Sveiki atvykę į naują svetainę Klasės Sveiki atvykę į naują svetainę 2017-2018 m.m. klasės Sveiki atvykę į naują svetainę Uncategorised