Naujienos

Skelbiamas konkursas mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

2022 m. lapkričio 24 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo (-s) ugdymui pareigoms užimti 1,0 etato.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis – 40 valandų per savaitę.

Darbo pobūdis:

Vadybinę direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ugdymo plano, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą, sudaro tvarkaraščius, teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, stebi ugdymo procesą, analizuoja ir vertina ugdymo rezultatus, skatina pedagogus dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis. Žino bendrąsias ugdymo programas, išsilavinimo standartus bei ugdymo planus, ugdymo organizavimo formas ir metodus, išmano asmenybės psichologiją. Planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus. Moka valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.

Pareiginės algos dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

* Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

* Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

* Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

* Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

* Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

* Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

* Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

• Prašymą leisti dalyvauti konkurse

• Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

• Gyvenimo aprašymą (CV);

• Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);

• Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Dokumentų teikimas:

Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt);

pretendentai konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti:

• Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą;

• Užpildytą pretendento anketą;

• Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

• Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2022 m. gruodžio 8 d., 15.00 val.).

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Konkursas numatomas 2022 m. gruodžio 9 d. 14.00 val.

Dokumentų teikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymo teikimo modulį).

Telefonas pasiteirauti 8 447 41 422, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

 

 

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
945885

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 18 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Skelbiamas konkursas mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti