Naujienos

Baigiami vykdyti projekto darbai

Mūsų mokykla kartu su partneriu Jurbarko rajono savivaldybės administracija baigia įvykdyti vietos projektą „Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos sporto salės remontas ir treniruoklių salės įrengimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams“, skirtą įgyvendinti Vietos veiklos grupės „Nemunas“ teritorijos vietos plėtros 2009-2015 m. strategiją (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader metodu)“ priemonę), sutarties Nr. LEADER-11-NEMUNAS-04-042.

Visi projekte numatyti darbai jau beveik baigti. Beliko tik susitvarkyti finansinius ir kitus reikiamus dokumentus bei pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Projekto įgyvendinimo eiga (nuosekliai nuo pat projekto parengiamųjų darbų) viešinama čia...

Suremontuota mokyklos sporto sale

 Projektą taip pat nemokamai sutiko paviešinti Jurbarko miesto ir rajono laikraštis "Mūsų laikas" (2012 m. lapkričio 16 d. Nr.88(881)).